תוכן העניינים

עמוד:6

. 2 קהילה דתית או קהילה עממית ? . 3 79 איגודים ארציים ונציגות כללית . 4 84 האגודה המרכזית . 5 88 איגודי היהודים הליברליים והגרמנים לאומיים . 6 91 הפעילות הציונית . 7 92 ברית חיילי החזית היהודים . 8 97 מערכת הארגונים וזהות יהודית 99 פרק חמישי : מגמות פוליטיות ומודעות לנוכח המשבר מאת אברהם ברקאי 103 . 1 ההתפתחות הפוליטית בגרמניה . 2 103 התגובה היהודית . 3 104 דפוסי הצבעה ופעילות מפלגתית . 4 107 יוזמות למאבק פעיל . 5 110 הדילמה של הציונים 114 . 6 המדיניות היהודית באוסטריה ובצ ' כוסלובקיה . 7 116 ( 1938-1918 ) התארגנות יהודית לעזרה ולהגנה עצמית . 8 119 לפני הפורענות 123 פרק שישי : חיי תרבות ורוח יהודיים מאת פול מנדס פלור 125 . 1 המרצת המחקר היהודי 125 . 2 החינוך היהודי . 3 132 בית המדרש היהודי החופשי . 4 134 מרטין בובר ופרנץ רוזנצווייג . 5 140 האנציקלופדיות היהודיות . 6 145 בין תרבות חילונית לחידוש דתי 148 פרק שביעי : בין גרמניות ליהדות - נוצרים ויהודים מאת פול מנדס פלור 153 . 1 הקשר של היהודים לגרמניה ולתרבות הגרמנית . 2 153 מתח מוחשי . 3 156 דו שיח יהודי נוצרי . 4 158 ברכת פרידה לגרמניות 164

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר