תוכן עניינים

עמוד:7

תוכן עניינים הקדמה 5 יואל רפל / יובל לאריאל 9 ירושלים חיימ באר / פרק עלום בתולדות הספריה הלאומית מבית מנולי לבית עמיאל 15 ( 1902-1896 ) דוד קרויאנקר / סיפור שיקומו של בית טיכו 27 פילינג גודמן ואבי גודמן / ר' שמחה שלמה יאניורר דיסקין אומן ירושלמי 34 ( 1909-1846 ) רות קרק / מסע בעקבות ויליאם ה . רודי משיקגו למושבה האמריקאית שבדית בירושלים 40 אלישע אפרת / התכנון הבריטי והשפעתו על ירושלים 52 אליהו חביבי ומאיר להב / תולדות בית החולים הרוסי בירושלים 65 דב גנחובסקי / לקורות "חג הפרחים" בירושלים ובתל אביב 72 ארץ ישראל וישובה מרדכי נאור / ממושבה לעיר - כיעד הפכה "אם המושבות" פתח תקוה לעיר 81 דוד עמירן / תמורות בכפר הישראלי לאור צמצום התעסוקה בחקלאות 88 יוחנן בהן ישר / יומן בלתי ידוע של מנזר השתקנים בלטרון 96 נורית קליאוט / נופי משאר אימפריאליים - סמלי בריטניה וחבר העמים הבריטי בארץ ישראל 113 מולי ברוג / נסיון לרכישת מצדה בשנת 123 1934 ארכיאולוגיה ומקרא צבי גרינהוט / חידושי המחקר הארכיאולוגי בפריפריה של ירושלים 133 חיים בן דוד / ענף הזית וייצור השמן בישוב היהודי בגולן בתקופת המשנה והתלמוד 148

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר