תוכן העניינים

עמוד:7

מערכה .. סצנה : 2 נסיעה והתכנסות 112 מערכה , 11 סצנה : 1 בכיתות ( או : מי אחראי כאן 119 (? מערכה , 11 סצנה : 2 בכיתות , חלק 2 ( או הוראה ב 124 ( 00- מערכה ..... "ההפסקה הגדולה" 127 פרסומת : בקרוב - "ללמוד לא לדעת" 139 סרט מצויר קצר : אירועים מיוחדים 139 מערכה : IV ישיבת המליאה 141 מערכה , V סצנה : 1 הישיבה שאחרי הישיבה 154 מערכה , V סצנה : 2 לילה טוב 155 אפילוג 155 נספח : שרשרת מכתבים 157 עשייה וחקר 165 . 6 לספר זהות - פיתוח זהות אישית וזהות מקצועית בהכשרת מורים / רות מנסור-שדוור 167 זהות תרבותית , זהות אישית וזהות מקצועית כמרכיבים מובנים בתכנית ההכשרה לקראת הוראה 169 זהות וקהילה 174 הפן האישי והפן המקצועי 177 מספרים זהות 183 מה בין סדנת זהות לסדנת "חכמת המעשה" . 7 185 ללמוד את העשייה - להפוך את העשייה לטקסט לימוד / סמדר תובל ואריאלה גדרון 187 מבוא 189 סיפורים מהשדה - שלושה חלונות אל עולם ההתנסות של סטודנטיות להוראה בשנתן הראשונה 192 מהסיפור שלי אל הסיפור שלך אל סיפור שלנו 212 סוף דבר . 8 216 לעלות על דרך מקצועית / אריאלה גדרון , יהודית ברק וסמדר תובל 218 .... תהליך הלמידה 220 שלוש נקודות מפנה 229 יש יותר מדרך אחת 233

מכון מופ"ת

המכללה לחינוך על שם קיי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר