תוכן עניינים

עמוד:5

שער ג פעילויות ליסודי ות וסבי בה לימודית 171 תרל = 9 1 ארגון סביבה לימודית , כיצד .- ? תכנון חלל עם מרכד למידה ( אופן גמיש של הפעלה כרמלה געת 176 תרל / : / 0 למי 7 ה חתוך לדלת הכיתה " - הדת" דליה עקטאל 190 תרל ( ח מה אט ל > מ 7 ים ( מה אנן סבעים על חג החנוכה ? איריס ברץוביץ 205 שער 7 הערכה קשןלבח . בתהליכי הוראה-למידה 237 תראי ין 2 ז . מהערכת עמיתים להערכה עצמית איריס ברקוביך 241 תר 13 / ' ^ הנהגת יומני למידה אצל תלמידים : ניתות מקרה איריס ברץוביך 264 תר = ) 4 ^ ן ) 7 ) ת מ » צא לטיסוץ בנושא הערכה בכיתה ^ דליה טטנןאל , טלסור אייל 302 תר { י ] ? ? 15 ביץורה של מנהלת המחוז בבית הספח להתבונן פעמיים ולראות כפליים 7 ל » ה עק » אל 323 שער ה ביוגרפי ות ואמונות איש יות וזיץתן לטיפוח הכוונה ע צמית בלמידה 337 תרל / ? ? 16 ביוגרפיות אישיות וזי קתן לרעיון ההכוונה העצמית דליה עסטאל 340

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר