פרק ראשון: עידון והפנמה - מן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב

עמוד:8

מהורדה של גשמים - להתנייתם בהתנהגות האדם העניין של הורדת גשמים עשוי לשמש נקודת מוצא לתיאור השינוי שחל בדמותו של הנביא . אמנם אין בכתובים תיאור מפורש של פנייה אל איש האלוהים בדרישה שיוריד גשם ( לעומת תיאורים מפורשים של בקשות לריפוי חולים , ( אך ממקרים שונים אפשר להסיק שהורדת גשמים נחשבה לאחת מפעולותיו המרכזיות של הנביא הקדום , ואולי המרכזית והראשונה שבהם . לדוגמה : בשעה ששמואל מוכיח את העם על טעויותיו ורוצה להוכיח להם את אמתות דבריו , הוא אומי : "גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר ה' עשה לעיניכם : הלוא קציר חטים היום , אקרא אל ה' ויתן ק לות ומטר " ... ( שמואל א יב , טז-יז . ( הדעת נותנת ששמואל אינו משתמש בהורדת הגשם כפתרון ענייני לבעיה , אלא כאות . לכאורה זהו אות מסוג האותות המציגים את האל כמי ששולט ללא מצרים ביקום ובסדריו , אך מטרתו הראשונית היא להוכיח לעם שהנביא אכן נשלח על ידי האל וכי הדברים שבפיו הם אמת ( ראו להלן פרק שני , סעיף . ( 4 הופעתו הראשונה של אליהו כרוכה אף היא בהורדת גשמים , ואין זה מקרה : ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב : חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר , כי אם לפי דברי ( מלכים א יז , א . וראו שם גם יח , א ; יח , מא-מה . ( עצם העובדה שהכתוב אינו מציג את אליהו בפני הקורא אלא פותח את הופעתו בהכרזה על יכולתו להוריד גשם , מחזק את הסברה כי הנביא נתפס בעיני הפונים אליו בראש ובראשונה כמי ששולט על הורדת גשמים . הסיפור על המבחן בכרמל מחזק הנחה זר מיד לאחר ניצחונו של אליהו על נביאי הבעל הוא מבצע פעולה שכמוה כטקס מגי : ... " ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכו , " ולאחר שהוא שולח את נערו שבע פעמים להביט "דרך ים" - נראית "עב קטנה ככף איש עולה מים , " ואליהו אומר לאחאב : "אסר ורד ולא יעצרכה הגשם" ( מלכים א יח , מב-מד . ( משתמע מכאן שיכולתו של אליהו להוריד גשמים היא בגדר שלב אחרון במבחן שנועד להוכיח מהי האמונה האמתית . ואכן , תחילתו של סיפור המבחן היא בדברי השליחות של ה' אל אליהו לאמור : "לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה" ( מלכים א יח , א . ( רצוי להסביר את נוסח דברי אליהו בפתיחת מחזור הסיפורים הקשורים 101 "חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו " ... ( מלכים א יז , א . ( הצירוף "עמד לפני " ... הוא ביטוי שמשמעו לשרת בקביעות , לתת שירות אישי . כלומר , אליהו אינו רואה עצמו כשליח מזדמן או כמי שהוטלה עליו שליחות חד-פעמית , כי אם כבעל תפקיד רשמי . בנוסח שבועתו יש גם השתקפות מסוימת של מהות הקשר שבין הנביא ואלוהיו . עם זאת , בסיפורי הנביאים שבספר מלכים מצויים מקרים לא-מעטיס שבהם הנביא הקדום

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר