מבוא

עמוד:10

מוסדי , דוגמת שיח חדר מורים ( Ben-Peretz & Schonmann , 2000 ) ההקשר שבו מתמקדים פרקי הספר הוא הקשר מוסדי של מערכת החינוך הישראלית . לשיח המופק בהקשר מוסדי יש שני מאפיינים ייחודיים שהוגדרו בעבר על ידי דרו והריטג' : ( Drew & Heritage , 1992 ) הוא אסימטרי והוא מכוון-מטרה . האסימטרית נובעת מהתפקידים שממלאים המשתתפים בשיח מוסדי . תפקידים אלה מעניקים לחלק מהמשתתפים את הזכות לנתב את השיח לכיוונים הנראים להם . לדוגמה , מורה בכיתה ומנהל בישיבת מורים הם בעלי הזכות להחליט איך להתחיל את השיחה , מתי לעבור לנושא אחר ומתי לסיים את השיחה . נוסף על כך , למשתתפים בשיח מוסדי יש לרוב מטרות שמשפיעות על ההתנהגות הלשונית שלהם . כך , למשל , מורה מרבה לשאול שאלות . יש חוקרים הבוחנים את הטקסטים המחקריים מתוך הנחה מוקדמת , שקיימת בהם אסימטרית ושיש לחקור את מאפייניה . חוקרים אחרים מעדיפים לבדוק את הטקסט המחקרי ללא הנחות מראש ולתאר מה מתרחש בטקסט ( ראו סיכום של הגישות אצל . ( Thornborrow , 2002 בעקבות דל תימס , ( Hymes , 1972 ) הבלשן והאנתרופולוג , בחרנו במושג אירוע שיח כיחידת ניתוח המארגנת את הראיות המחקריות שמוצגות בפרקי הספר . גישת הימס לחקר שפה קרויה "האתנוגרפיה של התקשורת . " גישה זאת משלבת את תחומי האנתרופולוגיה והבלשנות ומדגישה שקיימים יחסי גומלין בין התרבות לשיח שמתקיים בה . כלומר , ההקשר התרבותי מעצב את דרכי הדיבור של קהילת הדוברים אבל גם מושפע מתהליכי השיח . ניתן לארגן את המורכבות והרב ממדיות המוצגות בספר באמצעות תרשים המכיל ארבעה מוקדים של התהליך המחקרי . המוקד הראשון כולל מאגר של אירועי שיח שהתרחשו באתרים שונים של מערכת החינוך . לדוגמה , אירועים שהתרחשו בתהליך הכשרת מורים במכללה שאותם חוו סטודנטים להוראה , אירועים אלימים שהתרחשו בבית הספר , ישיבות צוות , שיעורים בכיתה ועוד . חלק מהאירועים משמשים קטליזטור לתהליכי שינוי - נושא שחוזר ועולה בפרקים אחדים . במוקד השני של הספר נמצאים המשתתפים במערכת החינוך הבוחרים באירועים מסוימים ולא באחרים ( Reissman , 1993 ) מתוך המוקד הראשון . את האירועים האלה הם בונים ומפרשים ברמה ראשונה של פרשנות . ( 1967 Schutz , ) המשתתפים שונים זה מזה מבחינת גיל , תרבות , ידע ותפקיד במערכת החינוך : תלמידים בכיתות בית ספר יסודי , ילדים תלת-לשוניים בגן הילדים ובית הספר , סטודנטים יהודים ודרוזים , מורים טירונים וותיקים , מורי

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר