מבוא

עמוד:10

כמובן מאליו . ומאידך גיסא , למרות "תחושות בטן" הרווחות , ולמרות דאגותיהם של המחנכים ואנשי הרוח , קשה היה להצביע לאורך כל התקופה על נתונים " קשים , " על הוכחות אמפיריות , או על עובדות ברורות שיעידו על השפעה של האינתיפאדה על החברה הישראלית . אדרבא , מקורות שונים חזרו ודיווחו , למשל , שבצה"ל לא חלה בתקופת האינתיפאדה כל עליה בפניות לקב"נים , או שלא נוצר כל משבר בצבא הקבע , שלא חל כל כרסום במוטיבציה של בני הנוער להתגייס וכוי וכוי . ואולי , באמת , אין כל השפעה ? זו בדיוק היתה מטרת הסימפוזיון שהוליד את הקובץ הזה : נסיון לבחון באורח שיטתי ואובייקטיבי מהם התחומים בחברה הישראלית שעליהם משפיעה האינתיפאדה , ומהי מידת ההשפעה . תוכן המאמרים וגישותיהם של המחברים מייצגים מגוון רחב מאוד של תחומי מדע ( סוציולוגיה , פסיכולוגיה , קומוניקציה , קרימינולוגיה , אנתרופולוגיה , מדע המדינה ועוד , ( וגם מגוון בגישות המתודיות ( סקרים , מחקרים , תצפיות , ניתוחים אנאליטיים וכד . ( ' התחומים בהם נחקרו ההשפעות היו תחום דעת הקהל , התקשורת , בני נוער וקבוצות אוכלוסיה רלוואנטיות אחרות ( מתנחלים , למשל , ( תחום ההתנהגות העבריינית ותחום האתיקה הפרופסיונלית . מאמרו של פרופ' משה ליסק פותח את האסופה . ליםק , סוציולוג בכיר שעוסק מזה שנים ביחסי צבא וחברה בישראל , מביא במאמרו פרספקטיווה היסטורית וסוציולוגית של האינתיפאדה והחברה הישראלית . סקירתו ההיסטורית משווה את המאבק בין הפלשתינאים ליהודים בשנים שלפני קום המדינה ( המאורעות ) עם המאבק החוזר כיום ( האינתיפאדה . ( ההשוואה מציגה כיצד יצא כל אחד מהצדדים מהמערכה הראשונה ומהמערכה השניה של דרמה זו . בהמשך סוקר המחבר את השפעת האינתיפאדה כיום בתחומים הבאים : השסע האידיאולוגי בישראל ; ערעור יחסי צבא-חברה-שלטון : תהליכי כרסום בשלטון החוק בישראל ; השפעה על ערביי ישראל ; השפעה על שוק העבודה , וההתרגלות של דעת הקהל והחברה לברוטאליזציה הכרוכה בדיכוי האינתיפאדה . מסקנתו העיקרית של פרופ ליםק היא שהאינתיפאדה העמידה בסכנה את יכולתה של החברה הישראלית להתגייס מתוך אחדות לצורך השגת יעדים לאומיים , והגבירה דווקא את תהליכי הקיטוב הפנימיים . תוצאה הפוכה , ככל הנראה , השיגה האינתיפאדה בקרב החברה הפלשתינאית . את הייצוג הבין-לאומי בקובץ זה מביא פרופ' ג'ין שארפ , נשיא מכון אלברט איינשטיין שליד אוניברסיטת הארווארד בארצות הברית ומומחה בין-לאומי למאבקים בלתי אלימים . האינתיפאדה , לדעת פרופ' שארפ , אומנם איננה התקוממות בלתי אלימה לחלוטין , אולם גם איננה מלחמה . שני הצדדים עושים , לדעתו , שירות רע לעצמם בגלישתם לכיוון הפעילות ופעילות הנגד

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר