מבוא

עמוד:11

חבניה TT : - חברתית של הורות ותדמית הגון * ' ספר זה משלב בין שני נושאים עיקריים : משמעותה של ההורות ומשמעותה של תדמית הגוף ביחסים חברתיים . משמעותה של ההורות נבדקת דרך הקשר שלה עם הגוף , ומשמעותו של הגוף נבדקת ביחסי הורות . יתר על כן : נראה שגם ההורות וגם הגוף הם מבנים חברתיים והמשמעויות המוענקות להם הן חברתיות - תרבותיות ולא אישיות . אנו נולדים לתוך עולם שכבר הבנה עבורנו את משמעויות ההורות והגוף . במהלך הספר נבדוק מה חשיבותו של גוף הילד ביצירת יחסי הורות , הורות - מיתוס במבחן בציבור הרחב ובקרב אנשי המקצוע מקובל לחשוב כי בין הורים לילדיהם שוררת אהבה בלתי מותנית : כי הורים מעניקים לילדיהם , כאופן טבעי ואינסטינקטיבי , אהבה ודאגה אין קץ , 1 וכי האהבה בין הורים לילדיהם היא אוניברסלית וקיומה אינו מותנה בהשתייכות תרבותית , בצורת התנהגותו של הילד או בלחצי הסביבה . אני מבקשת להציב סימן שאלה על הנחות אלו . האם הורים תמיר מקבלים את ילדיהם ? האם יש מצבים אחרים ? כיצד נוצר הקשר ההורי ? האם הוא ברור מאליו ? האם הוא מודרג ? האם הוא אוטומטי , או מותנה בבדיקה ? באילו הקשרים נוטים הורים לדחות את ילדיהם ובאילו הקשרים ייטו לקבלם ? כיצר מתבטאת הדחייה ? השאלות הללו תבדקנה בהקשר לילדים החריגים . האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג ? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם ? כיצד מצטייר הילד הפגוע בעיני הוריו ? מה הדימוי שהוא מעורר ? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית ? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית , ובאילו מקרבים אותו אליה ? האם לילדים חריגים יש חדרים או מקומות מיוחדים נפרדים בבית ? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על עצמם לגב ; ילדיהם החריגים ? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו ? אנו מגיעים באן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים . מבוא

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר