מבוא

עמוד:3

Individually Guided Elementary Education — I . G . E nunn הארגוני המוצע ע '' י I . G . E הוא המבנה הבלתי מדורג והוראת הצוות . במבנה זה קיים מעבר ממערכת מדורגת בכיתות כאשר לכל כיתה אחראי מורה אחד , למערכת בלתי מדורגת של חטיבות כאשר כל חטיבה מרוכזת בידי מרכז החטיבה והאחריות על ההוראה מוטלת על צוות ההוראה . . ( 10 ) במבנה ארגוני זה קיימות 3 רמות פעולה : רמת חטיבה 5-4 - יחידות לא מדורגות של הוראה ומחקר . l « R רמת בנין - ועדה לשיפור ההוראה - הכוללת את מרכזי החטיבות ואת מנהל ביה"ס . רמת מערכת - ועדה לתכנון המערכת כולה - כוללת את המנהל , נציגי המורים ומרכזי החטיבות ונציגי הקהילה . במבנה ארגוני זה הוגדרו מחדש תפקידי צוות ההוראה וצוות ההנהלה בכל אחת מרמות הפעולה . הוגדרו התמחויות שונות של בעלי התפקידים השונים וחולקה האחריות בתוך כל אחד מן הצוותים . הגדרת התפקידים גמישה וניתנת לשינוי בהתאם לצרכי התלמידים והמערכת 0 ) ו . ( פרויקט ניל"י מסגרת הפעולה של פרויקט ניל"י , מאופינת בגישה מערכתית שבה מהווה הפיתוח הארגוני את אחד האמצעים החשובים ( אם כי לא הבלעדיים ) להשגת מטרותיה החינוכיות של הגישה היחידנית . עיון ברשימת החידושים הרבים אשר נקלטו במערכת החינוך בארץ מלמד שאין המדובר בחידושים המקיפים את כלל בית הספר ואין המדובר בחידושים המחייבים שינוי כלשהו בדרך התארגנותו של צוות המורים . הנוהלים נשארו כפי שהיו ו '' החידושים '' מצטרפים לבית הספר כנספח לקיים בלא לשנותו . ( 8 ) אחת ממטרותיו של פרויקט ניל '' י היתה להציע שינויים ארגוניים מקיפים ומשמעותיים המיועדים לשפר את תהליך ההוראה למידה . מכיון שכך לווה תהליך הפיתוח וההפעלה של הפרויקט בגיבוש דגמים שונים לפיתוח ארגוני של בית הספר והכיתה וביישומם ברמות שונות בבתי הספר של הניסוי . דו"ח זה מסכם התנסויות אלה תוך הסקת מסקנות וגיבוש המלצות . פרקי הדו '' ח ידונו בשני נושאים מרכזיים : / מינהל בית הספר - דרכים לפיתוח ארגוני של המוסד החנוכי השלם לקראת הפעלת גישה יחידנית : ° מבנה כוח האדם בביה '' ס . * הגדרת תפקידים ועבודה בצוות . ° הערכות לוגיסטית בביה"ס . המבנה הפיסי של ביה"ס ( יוצג בדו '' ח נפרד . ( // מינהל הכיתה - דרכים לפיתוח ארגוני של הכיתה לקראת הפעלת גישה יחידנית : מרכיבי הסביבה הלימודית בכיתה . תהליכי תכנון ובקרה בכיתה . ארגון מסגרות הלמידה בכיתה . ארגון פיסי של הכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר