שפה - הלכה ומעשה

עמוד:13

שפה - הלכהומעשה אבי הבלשנות המודרנית , פרדינאנד דה-סוסיר , ( de-Saussure , 1959 ) שאף לחשוף את העיקרון המארגן של התקשורת האנושית . דה-סוסיר הבחין בין התנהגות 1 לשונית המיוחדת לפרט , לאדם כלשהו , שאותה הוא כינה "פארול" - parole ) בצרפתית "דיבור , ( " לבין התנהגות לשונית של כלל קהילת הדוברים , שאותה הוא האבחנה בין "לשון" ו"שפה" אינה חד-משמעית . בחרנו להשתמש במונח "שפה" לתיאור אדהוק של מערכת התקשורת האנושית המושתתת על עקרון ההסמלה , וב"התנהגות לשונית" לשם דיון ממבט-על מכליל על עקרונות השימוש בשפה . פרק 1 מבוא : מהי שפ ה ? האדם הוא יצור חברתי , והשפה משמשת לו כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים . באמצעות השפה האדם מגבש את מסריו ויכול להעבירם לזולתו . הוא יכול להביע רצונות ולהצביע על צרכים , לקבל מידע ולמסור מידע , לשתף ולהשתתף בחוויות ועוד . דרכי התקשורת האנושיות אינן מתמצות רק בשימוש בשפה הקולית . אדם יכול להעביר מסרים באמצעות מחוות [ ג'סטות , [ העוויית פנים [ מימיקה , [ ריקוד , שריקה ועוד ; אך ה"שפה" - זו המתממשת בדיבור או במערכת סימנים ( כמו אצל חירשים - ( היא כלי התקשורת העיקרי שלו . השפה היא מערכת מורכבת של סמלים הייחודית לבני אנוש . ניתן להעביר באמצעותה מידע במהירות , בקלות ובגמישות ובאופן מדויק בהרבה מאשר בדרכי תקשורת אחרות . השפה היא התנהגות לשונית הנרכשת באופן טבעי ובדרך בלתי פורמלית על ידי כל תינוק הגדל בסביבה אנושית . פרק המבוא משמש מסגרת התייחסות המשרטטת בקווים כלליים את תחומי העיסוק בשפה , ומהווה בכך תשתית לדיון בהיבטים השונים של רכישת השפה בשאר פרקי הספר . טטרגת ה & רק לדון במהותה של שפת אנוש מנקודת מבטן של תיאוריות שונות להצביע על הרכיבים של השפה ועל דרכי שילובם למערכת אחת .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר