מטרות יחידת ההוראה

עמוד:7

מטרות יחידת ההוראה להכיר תיאוריות המסבירות את התפתחות השפה ולהבין את התרומה הייחודית של כל מודל ואת חשיבות השילוב בין התיאוריות ; להכיר את השלבים האופייניים בהתפתחות שפה , מלידה ועד גיל שש , אצל ילדים דוברי שפות שונות בעולם ; להבין את תהליכי רכישת השפה העברית על ידי ילדים < הקדמה יחידת ההוראה עוסקת בהתפתחות שפה אצל ילדים מלידה ועד גיל שש . בגילאים אלה עוברים ילדים תהליכים מורכבים ומרתקים בתחום התקשורת והתפתחות השפה , החל מהבכי הראשון ועד ליכולת לקיים שיחה עם צעירים ועם מבוגרים ולספר אירועים ברצף . כל בן אנוש הנחשף ללשון בילדותו רוכש את השפה המדוברת בסביבתו הטבעית . במקביל לרכישת ידע דקדוקי אודות גיבוש תקין של מבנים בשפה , נרכש גם ידע תקשורתי על המימוש השפתי ההולם את הנסיבות . התהליך של רכישת שפה הוא תהליך טבעי , המתרחש אצל כל הילדים לפי אותו סדר של שלבים ובמהלך פרקי זמן דומים . עם זאת , ישנם הבדלים בין קבוצות ילדים דוברי שפות שונות הנובעים מאפיונים מבניים של שפת המטרה , וקיימים הבדלים בין-אישיים בין ילדים דוברי אותה שפה המתבטאים בקצב ההתפתחות ובאסטרטגיות המעבר משלב לשלב ( ברמן , . ( 1997 בנוסף , קיימים הבדלים הקשורים לקווי אישיות וחשיבה או כאלה הנובעים ממגבלות , כגון לקות למידה . היחידה מתארת את שלבי ההתפתחות המצופים בגילאים השונים ומתייחסת להבדלים אישיים בין ילדים . התפתחות השפה מוצגת תוך הדגשת קשרי הגומלין ההדוקים בינה ובין תחומי התפתחות אחרים , בעיקר ההכרתיים והחברתיים . מלבד היכולות שמביא אתו הילד לשם רכישת השפה בתחום ההכרה ובתחום החברתי , מתואר בהרחבה מקומה של הסביבה , ובעיקר של הורים וגננות . למטפלים בילד ולאנשי החינוך אמצעים רבים העשויים להשפיע לטובה על התפתחות השפה של הילדים הן בשיח היומיומי והן בפעילויות מכוונות . ביחידה זו מתוארות אסטרטגיות תיווך , אשר מסייעות לילדים להעשיר את כישורי ההבנה וההבעה המילולית .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר