להיות קרוב עזרה ראשונה למורה בהתמודדות עם מצוקות תלמידים

עמוד:2

Listening to the voice of the Pupils : with emotional distress How can teachers help their pupils cope Itzhak Gilat כתיבה : ? צחק גילת , מכללת לוינסקי לחינוך " עוץ ועריכה מדעית : ד"ר שרה שמעוני , מכון מוס"ת , מכללת לוינסקי לחינוך עריכה ראשית : ד"ר יהודית ש » " 0 ן עריכת 0 קסט ולש 1 ן : שולי נוםבאום האיור על הע 0 י 0 ה : דנה שמעוני עיצוב גר 0 י ועיצוב השער : בלה סאובר תודות לד"ר שרה שמעוני על המעורבות הפעילה , ההתעניינות האמיתית והרעיונות היצירתיים ; לד"ר יהודית שטיימן , העומדת כראש הוצאת הספרים , על התמיכה והעידוד במהלך העבודה על הספר ; לד"ר שרה רוזנאו ולד"ר עופרה לובצקי על ההערות וההצעות המקצועיות לגבי התוכן והצגת החומרים ; לשולי נוסבאום העורכת הלשונית ולכלה טאובר העורכת הגרפית על התרומה לעיצובו של הספר ; לחני שושתרי על ההתעניינות והסיוע בכל שלבי העבודה , ולמיכל שטיימן על העזרה היצירתית בבחירת שם הספר . מסת"ב : 965-7182-870-5 © כל הזכויות שמורות לאקו '' ם [ ליוצרים © כל הזכויות שמורות למכון מו " 0 ת , תל אביב , תשם"ז 0 2007 ל http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 ' הדפסה : ד 0 וס או 0 סס 0 ל בע"מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר