פתח דבר

עמוד:10

לקרן הלאומית למדע וללקטורים האנונימיים מטעם הקרן על האמון שהביעו בתכנית המחקר שהוגשה להם לשיפוט . הסכום הנאה שקיבלתי לשלוש שנים אפשר לי להעסיק במשרה מלאה את מטביי בייננסון , עוזר מחקר חרוץ ומבין עניין , שקידד בעבורי את אלפי שמות המהגרים למחשב . אני רוצה להודות לפרופ ' יוסי בן ארצי , דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה בתקופה שבה נכתב המחקר , אשר הבין את הכוח הגלום במאגרי הנתונים ומצא סכום כסף שאפשר את העיבוד הסטטיסטי של הנתונים והעלאתם לאינטרנט . מכיוון שהמחקר עוסק בהגירה היהודית אל כל הארצות שמעבר לים נדרשה עבודה ארכיונית מקיפה בארצות הברית . אני רוצה להודות לגרי זולה ( Gary Zola ) מנהל n American Jewish Archives ולעמיתיו פרד קרום ( Fred Krome ) וקורן פרופיט ( Kevin Proffitt ) על שהעמידו לרשותי מלגה אשר אפשרה לי לשבת בםינסינטי ולעיין במסמכים בעלי חשיבות רבה למחקר . כמו כן אני רוצה להודות ליוו"א ( Y 1 V 0 ) על האמון שזכיתי לו ועל קבלת קרן פרופ' ברנרד חוסיד לשנים . 2005-2004 מלגה זו אפשרה לי למצות את האוספים הלא רגילים של הארכיון ולהתחקות אחר עקבות המהגרים היהודים בעיר ההגירה הגדולה בעולם - ניו יורק . ככל שהדבר יישמע מוזר , רוב המקורות הראשוניים שעומדים במרכזו של המחקר נמצאו דווקא בשני ארכיונים בישראל ובספרייה הלאומית שבגבעת רם . ככל שהעמקתי את ישיבתי בארכיונים ובםפרייה הלאומית התברר לי שכדי לכתוב מחקר על תקופת ההגירה הגדולה אל הארצות שמעבר לים לא בהכרח צריך לחצות ימים . בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , בין תיקי החברה להתיישבות יהודית ( יק"א , ( ישנם מסמכים של לשכת המודיעין שלה לענייני הגירה , והם היו בעלי חשיבות רבה בעבורי להבנת תהליך ההגירה . בתיקים נמצאו שמות רבים של מהגרים , והם הוכנסו למאגרי נתונים חדשים וזורעים אור חדש על ההגירה היהודית . אני רוצה להודות למנהלת הארכיון הדסה אסולין על עזרתה ותמיכתה . בארכיון הציוני המרכזי נמצאים הארכיון של ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית ( יט " א ) וכרטסת השמות של מהגרי גלווסטון . עיבוד סטטיסטי של השמות אפשר לי להתחקות אחר תכנית ההתיישבות היומרנית של ישראל זנגוויל ויעקב שיף במערב ארצות הברית ולהשוותה להגירה היהודית הכללית . אני רוצה להודות לרחל רובינשטיין שסידרה וערכה את אוסף זנגוויל וענתה לי בסבלנות רבה על השאלות הרבות שעלו מהמסמכים . בספרייה הלאומית יש אוסף לא רגיל של ספרות ועיתונות יידיש העוסקת בהגירה . אני מבקש להודות לספרניות באולם הקריאה יהדות על שעזרו לי לאתר את דברי הדפוס . חוקרים ומלומדים אחדים עזרו לי בגיבוש הרעיון ויעצו לי עצות של טעם . בראש ובראשונה אני רוצה להודות לפרופ ' יונתן סרנה מאוניברסיטת ברנדייס על שקרא את

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר