המהפכה השקטה ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית ‭1924-1875‬

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ירחמיאל כהן ( יו"ח , פרופ ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : נועה שליטין הבאה לבית הדפום : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח לשכת הרקטור מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה על הכריכה : במרכז : שנה טובה מתקופת ההגירה הגדולה ( באדיבות משפחת גרוס , תל אביב ;( למעלה : מן העולם הישן אל העולם החדש - מהגרים עולים על אוניית קיטור בנמל המבורג בדרכם לניו יורק ( באדיבות ארכיון המבורג ;( למטה : מכתבו של המהגר אלטר פרלינג ( באדיבות הארכיון הציוני המרכזי ; ראו בספר , עמ ' . ( 177-176 מסת " ב 978-965-227-240-9 מספר קטלוגי © 185-563 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס"ח אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע '' מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר