הקדמה קרימינולוגיה במקומותינו מדע רחב־גבולות או שעטנז רב־תחומי?

עמוד:9

הקדמה קרימינולוגיה במקומותינו מדע רחב גבולות או שעטנז רב תחומי ! בשכונתו של ר' מאיר היו בריונים , והיו מצערים אותו הרבה . התפלל עליהם ר' מאיר שימותו . אמרה לו ברוריה אשתו t מה דעתך ? משום שנאמר ? "יתמו חטאים ? ... " וכי כתוב "חוטאים " ? " חטאים" כתוב ; ( ברכות י ע"א ) ספר זה הופק כדי לשמש יד לזכרו של חנוך הופמן , איש אקדמיה כשרוני ואציל נפש מאין כמותו . חנוך עשה גדולות ונצורות להפקת ידע קרימינולוגי מדעי , עיוני ויישומי . בתחום העיוני הוא התווה דרך מקורית וחדשנית ( שחלק ממנה משתקף במאמרו הכלול בספר זה ) לגישור בין סוציולוגיה של סטייה לבין ענפים אחרים , שמקובל לראותם כחלק ממדע הקרימינולוגיה . הוא השקיע את מיטבו ביישום ידע קרימינולוגי כדי לסייע בסתר לאלה שנזקקים לכך במיוחד , כגון מכורים לסמים וזונות . עורכי הספר , משה אדד ואנוכי , מקווים שברוח עשייתו של חנוך , הספר אכן יגרה עבודה עיונית ויישומית בתחומים הנידונים . הספר מכיל מגוון נושאים הנחקרים ונלמדים במקומותינו , בעיקר במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן . נושאים אלה קובצו בספר בחמישה שערים : חברה ופשיעה ( היבטים סוציולוגיים , ( פשיעה , שיטור ואכיפה , היבטים משפטיים , רמייה ועדות ראייה ושיפוט מוסרי . גישה ביקורתית מחייבת התייחסות לכמה סוגיות . ראשית , הנושאים הנידונים כאן מוצגים לצרכני השכלה קרימינולוגית . שנית , מהצגתם של נושאים אלה תחת הכותרת 'עבריינות וסטייה חברתית' משתמעת הנחה של זיקה ביניהם . סוגיות אלה נידונות בקצרה בהמשך דברי ההקדמה . במהלך ארבע שנות כהונתי כראש מחלקה , בתחילת העשור הנוכחי , הרביתי לשוחח עם תלמידי המחלקה ותלמידותיה על אודות מניעיהם לבחירה בקרימינולוגיה כמקצוע לימוד באוניברסיטה . להפתעתי הסתבר כי לבולטות הרבה של אירועי עבריינות וסטייה חברתית באמצעי התקשורת , בין המודפסים על נייר ובין המשודרים , היה חלק חשוב בהתעניינות של מרואיינותי ומרואייני בהיבטים אקדמיים על עבריינות וסטייה חברתית . התמונה התחילה להתבהר לי כאשר נציגי השנתונים השונים במסגרת לימודי תואר ראשון הביעו באוזני אכזבה מרה מכך שתוכנית הלימודים אינה כוללת עניינים קרימינולוגיים די » הקדמה וו נכתבה על ירי יובל וולף .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר