פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר הספר המונח לפני הקוראות והקוראים הוא פרי עבודתם של חברי הפורום ללימודי חברה ותרבות בישראל אשר ייחד את דיוניו בשנת 2004 / 5 לנושא "גזע , הגזעה וגזענות . " הפורום הוא קבוצת מחקר בין תחומית הפועלת במכון ון ליר בירושלים מאז שנת . 1999 בכל שנה הקבוצה לומדת נושא מחקרי תיאורטי אחד העומד על סדר היום החברתי והתרבותי בישראל . העיקרון המנחה את עבודת הפורום הוא ההתבוננות בחברה ובתרבות בישראל מנקודות מבט לא הגמוניות . בשנים קודמות עסק הפורום בנקודת המבט המזרחית - ועבודתו באה לביטוי בספר מזרחים בישראל . עירן ביקורתי מחודש ' - , בנקודת המבט הלא חילונית - ועבודתו באה לביטוי בספר מערבולת הזהויות : דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות 2 בישראל ; ובנקודת המבט של מהגרים ושל קבוצות מוחלשות אחרות על האזרחות המרובדת בישראל - ועבודתו באה לביטוי בספר פערי אזרחות : הגירה , 3 פריון וזהות בישראל . בפורום על גזע , הגזעה וגזענות השתתפו החוקרות והחוקרים רונה ברייר גארב , הונידה גאנם , יהודה גודמן , סיגל גולדין , סנאית גיסיס , אמל ג'מאל , דפנה הירש , חנה הרצוג , יאלי השש , יפעת וייס , חנן חבר , יעקב ידגר , יוסי יונה , אדריאנה קמפ , חגי רם , דימיטרי שומסקי ויהודה שנהב . פרק המבוא , "גזענות מהי , " ? אמנם נכתב בידי עורכי הספר , אולם הוא ניזון מן התוכנות , ההארות והעבודה המשותפת של כל החברות והחברים בפורום . הפרק נכתב מנקודת מבט משווה , בניסיון למקם את הדיון בהקשר תיאורטי רחב , והוא מנסח סדרה של שאלות המזמינות דיון מורכב : מהם התנאים המאפשרים להגדיר תופעה מסוימת בגזענות ? האם הגזענות מושתתת בהכרח על הנחה מוקדמת , סמויה או גלויה , בדבר קיומו של גזע ? ולחלופין , האם כל דיון בגזע ( למשל דיון רפואי בגנטיקה ) מוביל בהכרח לגזענות ? מה הקשר בין הביולוגיה , שהיא בחלקה תוצר של הבניה חברתית , ובין מסמנים תרבותיים אחרים בהגדרה של גזענות ? האם המושג "גזע" נשען בהכרח על מסמנים חיצוניים , דוגמת צבע עור או מאפיינים פיזיונומיים אחרים ? מהם ההגיונות ( או "משטרי ההצדקה ( " העשויים להצדיק או להסוות פעולה גזענית ? האם אפשר להפריד בין גזענות לבין עוולות אחרות , דוגמת דיכוי מעמדי , פוליטי או מגדרי ? שאלות אלו מקבלות משנה תוקף לאור העובדה שבניגוד לנעשה בחברות אחרות , הדיון האקדמי בישראל אינו מספק כלים תיאורטיים שיטתיים ( מערכת מושגית וכלי ניתוח השוואתיים ) המאפשרים להתמודד אתן . מה הסיבה לחסר זה ? האם הוא ביטוי אחד מני רבים להכחשתה של תופעת הגזענות בישראל ולהעתקתה לזירות הצדקה אחרות ? או שמא , כפי שנטען לא פעם , סוגיית הגזע . 1 בעריכת חנן חבר , יהודה שנהב ופנינה מוצפי האלר , בהוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד , . 2002 . 2 בעריכת יוסי יונה ויהודה גודמן , בהוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד , . 3 . 2004 בעריכת יוסי יונה ואדריאנה קמפ , בהוצאת מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד , . 2008

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר