פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר וגדול מנךאה הלא נראה ומופלא מיש סוד האץ פ ' ןןךני נא , אלי , ואךאה מה ישכון מאחרי גבול עין בת מרים , "מרחוק , " שיייט , 146 ספר זה מבוסס על שלוש הרצאות פומביות שהרציתי במכון ון ליר במסגרת סדרת "הקשרים , " בחורף תשס"ה ( נובמבר . ( 2004 הרצאות אלה הן חלק ממחקר מתמשך על מהותן של מגילות מדבר יהודה , על זהות כותביהן , על מטרת כתיבתן , על משמעותן ההיסטורית והקשרן ההיסטוריוגרפי , ועל המחשבה הדתית ותפיסת העולם המיסטית הנשקפות בהן . מאז גילוי המגילות בשנת 1947 ועד ימינו נושאים אלה שנויים במחלוקת ומהווים נושא לפולמוס ומחקר . היסטוריונים , ארכיאולוגים , בלשנים , חוקרי מקרא , חוקרי מגילות וחוקרי המחשבה היהודית והנוצרית בשלהי העת העתיקה הציעו ועדיין מציעים תשובות שונות לשאלות הרבות העולות מהממצא הארכיאולוגי בקומראן ומהעדות הכתובה במגילות מדבר יהודה . בספרי מקרש ומרכבה , כוהנים ומלאכים , היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה ( תשס"ג ) הצעתי לראות ב 930 מגילות מדבר יהודה , שנשמרו במלואן , בחלקן או במיעוטן , שרידים של ספרייה כוהנית שכולה ספרי קודש . ספרייה מקודשת זו , אשר נכתבה בעברית ובארמית , מחולקת לשני חלקים עיקריים : חלקה , הלא ידוע בעיקרו , נוצר בתקופה של פולמוס ומחלוקת בשתי המאות האחרונות לפני הספירה ; חלקה , הידוע מן האסופה המקראית , משמר נוסחים שונים של ספרות עתיקה שקדמה במאות שנים למחלוקת ולפילוג . המכלול הנשמר והמכלול הנוצר נמצאו יחד במגילות שנגנזו במערות מדבר יהודה סמוך לקומראן . ההנחות והמסקנות שהעליתי בספרי עוררו שורה של דיונים בעל פה ובכתב והניעו אותי להמשיך ולדון בנושא מזוויות נוספות המוצעות בספר זה . בסדרת ההרצאות שהספר מתבסס עליה הרחבתי את הדיון בחלקיה השונים של ספריית המגילות , בנסיבות ההיסטוריות של היווצרותה , במיתוס הספרייה החורג מגבולות הזמן והמקום , ובזהות מחבריה , מעתיקיה , שומריה ומנחיליה . עוד דנתי בתודעתם המיסטית חוצת הגבולות של מחברי המגילות , ובסיפור השתלשלות הספרייה מעולם המלאכים לעולם הכוהנים , המתועד בחיבורים השונים שנמצאו בקומראן . הממצא הכתוב , הכולל כאמור חיבורים מקודשים עתיקי ימים שקדמו למחלוקת וחיבורים מקודשים מאוחרים שנוצרו בשתי

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר