תוכן הענינים

עמוד:10

ספר ג פרק א נירון שולח את אספסיינוס ליהודה . 153 פרק ב היהודים תוקפים את אשקלון — מפלתם — צפורי נכנעה . 154 פרק ג תיאור הגליל — יהודה — שומרון ופיריאה מלכות אגריפס השני . 155 פרק ד חיל המצב הרומאי הורס את הגליל — טיטוס ואספסיינוס מרכזים כוחותיהם בפתולמאיס — מספר חילות רומי . 157 פרק ה הצבא הרומאי ומערכיו — נשק ומשמעת . 158 פרק ו פלקידוס מנסה לכבוש יודפת — חילו של יוסף בגאריס — נפוץ בפני אספיינוס . 160 פרק ז כיבוש גברה והריסתה — המצור על יודפת — כיבוש יפו — הריגת השומרונים בהר גריזים — כיבוש יודפת . 162 פרק ח יוספוס מתחבא במערה — נאומו נגד ההתאבדות התאבדות חבריו — טריינוס וטיטוס כובשים יפו — יוספוס מוסר עצמו לאספסיינוס — נבואתו . 174 פרק ט אספסיינוס מחנה לגיונותיו בקיסרי של ים — השמדת שודדי הים של יפו — ההתרגשות בירושלים עם נפילת יודפת — כניעת טבריה 178 פרק י נפילת טריביאה — ים בנרת וירדן — הקרב בים כנרת — הריסת הצי היהודי . 181 ספר ד פרק א כניעת הגליל — המצור על גמלא וכיבושה — כיבוש התבור . 189

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר