תוכןהעניינים

עמוד:7

שער שני - פרויקט לשיפורה של מערכת חינוכית : מחקר , תיאוריה ומעשה 141 הקדמה 143 פרק ה : השפעתן של דרכי הוראה שונות על תפיסתם של התלמידים ביחס לאיכות החיים בבית הספר 147 תיאור הפרויקט בבית הספר התיכון "הר כרמל" 147 ההכנה לשינוי 148 למידה בין תחומית בשיטת קבוצות חקר : רקע תיאורטי 150 תוכנית השינוי 151 הכנת המורים המקצועיים לעבודה בצוותי האשכולות ולהוראה בקבוצות חקר 153 הביצוע ותגובות הצוות 154 בית הספר התיכון "גבעתיים" 157 תיאור מהלך המחקר 158 השאלונים 158 המשוכים 159 תקציר תיאורי של הממצאים 160 פירוט מלא של הממצאים 161 כיצד זכרו התלמידים משני בתי הספר את השנה החולפת ? 168 דיון בממצאי המחקר 169 שביעות רצון חברתית 170 השפעת הניסוי על כיתות עם רמת הישגים נמוכה לעומת כיתות עם רמת הישגים גבוהה 171 מה קרה לתלמידים בעלי רמת הישגים נמוכה בקבוצת הביקורת ? - כרוניקה של כישלון ידוע מראש 172 התייחסותם של התלמידים לאירועי הלמידה שנה לאחר הניסוי 174 הצעות לעבודה עם צוות בית הספר בנושא של שיטות הוראה 175 פרק ו : שיפור פדגוגי וארגוני בבית הספר ותחושת המסוגלות של מורים 179 מאפיינים , הגדרות ומדדים של תחושת מסוגלות של מורים 179 מחקר ראשון : הקשרים בין דפוסי הארגון בבית הספר לבין תחושת המסוגלות של המורים 183 תקציר תיאורי של הממצאים 185 פירוט מלא של הממצאים 186 משמעות הממצאים 194 מחקר שני : למידה שיתופית ועבודת צוות , ותחושת מסוגלות של מורים בחטיבות ביניים 196

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר