הקדמה

עמוד:11

הקדמה העידן המודרני הביא תמורות של ממש באורח החיים של החברה היהודית ובהתנהגותם של פרטים בתוכה . המציאות החברתית המשתנה מחייבת את פוסקי ההלכה להתמודד עמה . בפסיקה ההלכתית שבעידן זה אפשר למצוא מודלים שונים של התייחסות למציאות ואסטרטגיות פעולה מגוונות . הרב עובדיה יוסף — אחד החשובים שבפוסקי ההלכה במחצית השנייה של המאה העשרים — מביא לידי ביטוי דגם מורכב ומעניין של התמודדות רבנית עם המודרנה . הרב יוסף מבטא בכתביו מודעות רבה לשינויים המהותיים שחלו בחברה היהודית בתקופה המודרנית ומבקש להתמודד עמם באמצעות מכלול של פסקי הלכה . רבים הם תחומי החיים שבהם חלו תמורות , והשינה העובר על החברה היהודית משמעותי ומקיף נושאים שונים . במחקר זה אדון בתחומים אחדים שבאים לידי ביטוי בפסיקה ההלכתית של הרב עובדיה יוסף . אנסה להתחקות על גישתו לתמורות הזמן ולהשפעותיהן על החברה באמצעות עיון בכתביו ההלכתיים ומתוך השוואה בק פסיקותיו לפסיקותיהם של חכמים אחרים בני דורו המתמודדים עם אותם אתגרים . אעשה שימוש גם בכלי המחקר של מדעי החברה , בעיקר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה , וכן בתוכנות הלקוחות ממתודות בחקר הספרות וביקורת התרבות . בספר זה אני מבקש אפוא לתרום את חלקי לחקר הספרות הרבנית משני היבטים : ראשית , זוהי מונוגרפיה העוסקת בדמותו ובמשנתו של אחד מגדולי החכמים של דורנו ובכך היא תורמת להבנת הדילמות העיקריות שחכמי ישראל מתמודדים עמן בעת הזאת . שנית , יש בספר הצעה מתודית העושה שימוש בכלים שלמיטב ידיעתי טרם נוסו בחקר הספרות הרבנית ואשר מעניקים למחקר זוויות ראייה חדשות . כדי להמן את פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן יש להכיר את ההקשר ההיסטורי , התרבותי והחברתי שבו הוא פועל . לפיכך אבקש בחלק הראשון של הספר להרחיב את היריעה בכמה מעגלים המהווים לדעתי את הרקע וההקשר לפעילותו של הרב יוסף . המעגל הראשק , הכללי , הוא התמורות שחלו בחברה היהודית בעקבות המודרניזציה והשפיעו רבות על החברה המסורתית באירופה ובארצות המזרח . כאמור , הרב יוסף מבטא בפסיקתו מודעות רבה להשפעות אלו ומבקש להתמודד באמצעות הפסיקה ההלכתית עם האתגרים והמשברים שהביאה המודרנה על הקהילה היהודית . המעגל השני הוא הפרויקט '' להחזיר עטרה ליושנה , '' המבקש לייחד את הפסיקה שבעיני הרב יוסף היא הדרך הספרדית האותנטית ולהפוך

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר