משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות חקר ההלכה וביקורת תרבות