הקדמה

עמוד:8

הטרוגנית , על מספר רב של תלמידים בכיתה , על היעדר מוטיווציה של תלמידים ומורים , על שיעורי נשירה , על הפרות סדר , על כשלונות בבגרות . הורים ממעטים לראות הצלחה או להצביע עליה , אך כאשר תלונותיהם נראות לנו מצומצמות וכאשר הם נוטים לגלות הזדהות עם בית הספר ופועלו , או כאשר הם סומכים על בית הספר ורואים את מסלול ילדיהם בו כמספק , אנו רואים באלה סימן להצלחתו של בית הספר . מושגיהם של אנשי ציבור ואנשי מקצוע על הצלחה שונים במקצת ממה שהובא עד כה . אנשי ציבור נוטים לזהות הצלחה - אף שלא בכל מקרה - עם רמה מסוימת של שביעות רצון , בעיקר של הורים ( לעיתים גם של תלמידים . ( שביעות רצון סבירה , ובעיקר מתמשכת , מזכה את בית הספר בתואר מצליח . אנשי מקצוע בתחום ההוראה והחינוך , דוגמת מפקחים , מדריכים ומנחים , נוטים לראות הצלחה כהישג ראוי במושגים פדגוגיים וארגוניים , וכתפוקה הבאה בעקבות מהלכים ידועים : ציונים טובים במבחן משווה או בבגרות " ) ההוראה טובה ;( " שיפורים בדרכי הוראה ( בעקבות "התערבות מכוונת ( " ועוד . בחרנו בשלושת בתי הספר שנחקרו מתוך קבוצה של כשנים עשר בתי ספר ששמם יצא בפי אנשי חינוך , לרבות חוקרים ומנהלי פרויקטים , כבתי ספר שראוי לבחון את התאמתם למחקר על פי אמות המידה ששורטטו קודם . אחרי איסוף מידע שיטתי אך עקיף על רוב בתי הספר , עשרה במספר , הוחלט להתמקד בחמישה , ומבין אלה נבחרו שלושת בתי הספר : אחד מהם חטיבת ביניים עצמאית , אחד חטיבת ביניים בבית ספר שש שנתי ואחד בית ספר מקיף שש שנתי . בשלושת בתי הספר האלה הופעל איסוף נתונים שיטתי , כדי לבחון באורח מפורט ככל האפשר את מידת התאמתם למטרות המחקר . הדרכים לחקירת שלושת בתי הספר תוכננו במשותף על ידי יוזם המחקר - כותב שורות אלה , ושלושה חוקרים אתנוגרפיים , אך כל בית ספר נחקר על ידי חוקר אחד בלבד . נוסף לתכנון המוקדם והמשותף של דרכי החקירה , כליה ומטרותיה הכלליות , נפגשנו לכל אורך תקופת המחקר - שמונה עשר חודשים ויותר - לדיון בנושאים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר