תוכן העניינים

עמוד:ח

שער שני הפרדיגמה הפוסט מודרנית : חזון פתוח 71 פרק ג פיאז'ה ומערכות חיות 78 א . השקפת העולם הביולוגית 78 ב . אבולוציה ואנטרופיה - בעיות והבטחות 89 ג . מודל שיווי המשקל של פיאז'ה 97 פרק ד פריגוז'ין וסדר כאוטי 105 א . מושגים של כאוס 105 ב . איליה פריגוז'ין , ארגון עצמי ומבנים מתפזרים 120 פרק ה המהפכה הקוגניטיבית , ברונר ואפיסטמולוגיה חדשה 132 א . מושגים של קוגניציה 132 ב . ברונר 143 ג . אפיסטמולוגיה חדשה 150 פרק ו דיואי , ווייטהד ומחשבת תהליך 160 א . מסורות של תמידות , שינוי ופרשנות 160 ב . ג'ון דיואי ומושג התהליך 165 ג , אלפרד נורת' ווייטהד ומושג התהליך 171 ד . מחשבת תהליך לאחר דיואי וווייטהד 178 שער שלישי חזון חינוכי 185 פרק ז בניית מטריצה קוריקולרית 191 א . מושגי תכנית לימודים 91 ג ב . ארבעת n - R חלופה לרציונל של טיילר 206 מראי מקום 218 מפתח נושאים 249 מפתח שמות 256

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר