תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים פתח דבר 1 מבוא 5 א . פרדיגמות מתחלפות 5 ב . מודרניזם ופוסט מודרניזם 9 ג . ארגון הספר 17 שער ראשון ר & רדיגמה המודרנית : חזון סגור 25 פרק א השקפות העולם של דקארט ושל ניוטון 30 א . סדר קדם מודרני 30 ב . המתודה של דקארט 34 ג . היקום היציב של ניוטון 43 פרק ב השתמעויות לתכנית הלימודים 49 א . אמריקה וטכנולוגיה 49 ב . תכנית הלימודים המדעית 59 ג . הרציונל של טיילר 64

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר