הקדמה

עמוד:11

הקדמה מגילת סתרים היא סוד הסודות של חסידות ברסלב . מאז שמעתי לראשונה על קיומה של מגילה סודית הכתובה ברמז והעוסקת בביאת גואל צדק הייתה המגילה למשאת נפש . בשיחה מקרית עם חסיד ברסלב שנהג לפקוד את ביתי כדי למכור ספרים ולשוחח עמי בענייני ר' נחמן עלה עניינה של המגילה . החסיד טען שהמגילה נמצאת ושאף ראה אותה במו עיניו , אך כאשר הבעתי את מבוקשי לחזות במגילה נדחיתי בטענות שונות . לאחר הפצרות מרובות נאות החסיד בכל אופן לנסות להביא את המגילה לפגישתנו העוקבת . בהתרגשות התכוננתי לקבל את פני המגילה ותרתי אחר כל אזכור של " מגילת סתרים" בספרות הברסלבית ובספרות המחקר , וככל שהרביתי לחפש ולמצוא כן גברה ציפייתי . למגינת לבי דחה ידידי את הפגישה שוב ושוב , והבנתי שלא מקרה הוא . לאחר זמן סבור היה אותו חסיד שהמגילה כבר אינה טורדת את רוחי , ונפגשנו שוב . כאשר העליתי את עניין המגילה סיפר שהמגילה מצויה אצל בנו שהוא מ"הקנאים , " וכאשר שמע לשם מה מבקש אביו את המגילה סירב להשיבה . רק כעשור שנים לאחר מכן הגיעה המגילה לידי . כאשר יצאתי בפעם השנייה ביזמה למצוא ולהשיג את המגילה היה הדבר לאחר צאתו לאור של ספרי "מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן" ( תשס"ד ) ולאחר שפרסמתי את המעשה הסודי על קבלת תורה המכונה "המעשה מהלחם ; " כמו כן היו בידי כתבי יד שונים של חסידות ברסלב , ובכללם "חיי מוהר"ן כתב יד , " שכלל גם את המעשה הסודי המכונה "המעשה מהשריוך . ידידי פרופ' דוד אסף שמע על מבוקשי , והפנה אותי למספר חסידי ברסלב שיד ורגל להם בכתבים הנסתרים . במקביל , בעקבות פרסום הספר , פנו אליי חסידי ברסלב שרצו לשוחח על הספר ועל ר' נחמן וראו חשיבות שאפגש עם רבותיהם . פגשתי חסידי ברסלב רבים והשיחות אתם התנהלו בסוגיות ברסלביות שונות ובמיוחד בענייני כתבי היד ואמינותם , אופיו של החומר הברסלבי הסודי ומניעיה של הצנזורה הברסלבית , שנהגה להשמיט ולהסתיר אף חומרים שר' נחמן עצמו לא הורה להסתירם . כאשר הצטרפתי לקיבוץ החסידים בראש השנה באומן זכיתי להרחיב את מעגלי ההיכרות והשיחה עם חסידי ברסלב , ומלבד התפילה המרוממת זכיתי לחוויית לימוד דחוסה ופורייה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר