תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 11 חלק ראשון בפתח המגילה מבוא 17 . 1 מתי והיכן נאמרה מגילת סתרים . 2 120 חומות של סודיות י על דרגת האזוטריות של מגילת סתרים ועל שלשלת המסירה . 3 : 21 כתבי היד 33 חלק שני מגילת סתרים כתב יד ר' אלטר טפליקר והטקסט המפוענח צילום כתב היד של ר' אלטר טפליקר 41 פענוח מגילת סתרים כתב יד רי אלטר טפליקר 52 חלק שלישי פשר המגילה פרק א : על המשיח כצדיק ברסלבי וכבן דמותו של ר' נחמן 63 . 1 על אופייה של מגילת סתרים . 2 ; 63 על המשיח כצדיק ברסלבי ועל תפקידו של ר' נחמן בתהליך המשיחי . 3 ; 64 על המשיח במגילת סתרים כבן דמותו של ר' נחמן 70 פרק ב : על דמות המשיח כתינוק וכילד במגילת סתרים 104 . 1 הילד המשיח . 2 ; 105 עוד על הילד המשיח ; החי והמת כדמות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר