מגילת סתרים חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב

עמוד:4

וקיצורים , ואף לאחר ניסיונות הפענוח הממושכים חלק ממנה נשאר סתום ולא מפוענח . אך לאחר בירור וצירוף זהיר של מה שניתן לפענח , נגלה לקורא מבעד לפסיפס האותיות והמילים חזון נשגב של אחרית הימים שיש בו שירה ותפילה , תורה , ניגונים וכיסופים , ושוררת בו אהבה וחמלה לכל אדם , יהודי ושאינו יהודי . מלבד הניסיון לפענח את רזי המגילה , כולל הספר עיון רחב ומרתק בהיבטים מגוונים של המגילה ופשרה . הספר משרטט את קווי דמותו של המשיח , על פי מגילת סתרים , ומלבן באופן חדש את זיקת המשיח לדמותו של ר' נחמן מברסלב ולמערכת הערכים הברסלבית . במחקר יש גילויים חדשים הנוגעים לסוגיות ברסלביות מרכזיות ומרתקות , כגון הרקע להתגברות המתח המשיחי בשנת תקס"ו והזיקה בין פטירת בנו של ר' נחמן להתפוגגות הציפייה המשיחית . כמו כן מתבררות שאלות , כגון תפקידו של ר' נחמן מברסלב בתהליך המשיחי , הזיקה בינו לבין המשיח והאם קיימת בקרב חסידי ברסלב אמונה סודית שר' נחמן לא מת או שישוב לחיים עוד בטרם יבוא המשיח . הספר שלפנינו הוא נקודת תפנית בהכרת עולמו הרוחני של ר' נחמן מברסלב . הוא פותח דיון חדש בחסידות מרתקת שמסעירה חוקרים וחוגים רחבים בציבוריות היהודית והישראלית . אבי שגיא עורך הסדרה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר