חוה אשכולי 'אסטרטגיה של מגן דוד אדום' הציונות הדתית בארץ־ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה

עמוד:13

הארץ . ' שנית , 'בזכות התורה , בזכות הרחמים' היישוב ניצל מכיבוש גרמני , והוא חייב על כך קורבן תודה גדול . התחמקות מקורבן כזה כמוה כחילול השם . שלישית , צעקת הרעבים ללחם ביישוב מביישת את המורשת היהודית , המאופיינת בקרב האומות במידת הרחמים והחסד . תרומת אלפי לירות על ידי עשירים שומרי תורה ומצוות תיתן , לעומת זאת , דוגמא לציבור החילוני מה גדול כוח התורה המרוממת את שומריה לשיא של מתן צדקה ' . כל זמן שתימצא ביישוב נפש אחת מישראל , שלא יהא להם די לחם לאכול , בגד ללבוש ומחסה לראש — יהא זה כתם על היישוב כולו , חטא לא יכופר ' ! סיכם הרב הרצוג והביע את אמונתו , כי בזכות עבודת ההצלה המקיפה יזכה העם היהודי לישועה המקווה ולגאולה השלמה . זמן קצר לאחר מכן , בראשית פברואר , 1942 נערכה הוועידה השמינית של 'הפועל המזרחי' בא"י . בנאום הפתיחה הצטרף מנהיג 'הפועל המזרחי , ' משה שפירא , לגינוי היישוב על הימנעותו מעזרה לרעבים וראה בכך 'פרי ההתנכרות ללימוד התורה ולמוסר ישראל , ששימשו אבן השתיה של החינוך היהודי במשך כל הדורות . ' שנה קודם לכן גילה שפירא — כאחד מראשי מחלקת העלייה של הסוכנות — סולידריות יהודית בסוגיית השתתפות המוסדות במימון יציאת ציונים מווילנה ליפן . הוא תמך אז בכך , שההנהלה תקציב 10 , 000 דולר כפיקדון לשם הוצאת 500 יהודים מרוסיה על חשבון הגירעון של תקציב העלייה . ברם , כחבר 'ועדה מדינית של הנהלת הסוכנות להטבת תנאי חיי היהודים בשטח הכיבוש הנאצי' לא גילה שפירא יותר תושייה מאחרים . 'איני רואה מה תוכל הוועדה לעשות . כוחנו אינו מגיע גם למחאה , ' טען . במאי , 1942 בעקבות הידיעות שהסעירו את היישוב על מצבם של פליטי פולין בברית המועצות , שמתים בהמוניהם מרעב , מכפור וממחלות , ניסח ד"ר כהנא מכתב חריף ביותר אל המרכז העולמי של 'המזרחי' ואל חברי ועדת התקציב . ד"ר כהנא התריע על כך , שמחוסר תקציב ומתוך הנחת ייאוש שאין מה לעשות , הוזנחו והוחמצו הרבה אפשרויות והזדמנויות . שררה דאגה וננקטה פעולה מצומצמת למען החברים בפולין והפליטים ברוסיה , אך בלט העדר פעולה מוחלט בנוגע לרומניה , להולנד , לבלגיה ולצרפת . הוא הציע לשפר את הקשר עם החברים בארצות אלה ; לתבוע ממוסדות הסיוע לכלול את חברי התנועה בכל המקומות בין מקבלי העזרה , ולשלוח עזרה באורח עצמאי לעסקנים הפעילים ביותר . לשם ארגון הפעולה המליץ על הרכבת ועדה תמידית מצומצמת לפעולות עזרה , שלרשותה יועמד תקציב שנתי שיעלה על אלף לא"י . 'חברים , האחריות 25 'הרב הראשי לא"י על עזרת אחים ועל הפקעת שערים , ' הצופה , 30 . 12 . 41 ( נוסח נאומו של הרב הראשי בבית הכנסת 'ישורון . ( ' באותו יום פרסם הרב ברלין בטורו הקבוע דברי תמיכה בדבריו . אף הוא ציין את התביעה הדתית המוסרית שבתורה ל'עזרת אחים . ' ואולם הוא הבליט את הנזק המדיני הצפוי לציונות — שנלחמה אותה עת בדעת הקהל העולמית על תביעותיה לאחר המלחמה — במצבה המוסרי הנוכחי . ' דברים בעתם , ' הצופה , . 30 . 12 . 41 26 הצופה , 27 . 2 . 2 . 42 ראו ישיבות הנהלת הסוכנות , , 1 . 2 . 42 , 9 . 2 . 41 אצ"מ פרוטוקולים . 28 ראו אשכולי , אלם ( לעיל , הערה , ( 3 בייחוד עמ' 29 . 370-369 ראו להלן , מאמצי עזרה של התנועה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר