תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים חיה אשכולי ' אסטרטגיה של מגן דוד אדום' — הציונות הדתית בארץ ישראל וסוגיית העזרה לגולה בתקופת השואה 7 חיים גגיזי בין 'המזרחי' לרביזיוניסטים : 41 1939-1925 חיים גניזי פעולות ההצלה של 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה ! בעיות בהיסטוריוגרפיה של השואה 55 יעקב ויליאן הרבנות הראשית ורבנויות הערים : התפתחויות ראשונות 71 אלימלן וסטריין עשיית משפט בידי הרבנים הראשיים בתקופת המנדט 83 יוסף טובי דת וציונות ! יחס הקהילות היהודיות בארצות המזרח לתנועה הציונית ולמפעל הציוני 131 יוסי כץ הקיבוץ הדתי ועקרונותיו ההתיישבותיים ! 167 1948-1935 פנינה מיזליש ' המזרחי , ' 'תורה ועבודה' ותנועות הנוער שלהן בפולין ובליטא בתקופת השואה ואחריה 189 ( 1949-1939 ) שלמה נחליאל ( בומבן ) תנועת 'תורה ועבודה' בגרמניה 245

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר