מבוא

עמוד:3

מבוא ' ריאליה תלמודית' פירושה — התרבות החומרית של בני תקופת המשנה והתלמודים . תחום זה אינו תחום מחקרי חדש . נהפוך הוא : הוא נחקר רבות כבר מן המחצית השנייה של המאה הי"ט ואילך , ורבים וטובים החיבורים , הדיסרטציות והמאמרים שנכתבו בנושאים מרובים השייכים לו . את כל הידוע והנאמר בו סיכם חכם וחוקר חלוצי , רב פעלים ורחב אופקים , שמואל קרויס , בעבודתו המקפת והאנציקלופדיה : , Talmudische Archaologie על 3 1 שלושת כרכיה , או בנוסחה המתוקנת ( במקצת 2 ( 'קדמוניות התלמוד' שבשני כרכים , 4 המכילה אמנם רק חלק קטן מן ה'מקור' הגרמני . ואולם , הגם שעבודה גדולה היא זו , וכל הבא אחריה עומד עליה כננס על גבי ענק , לא נעדרו ממנה פגמים וחסרונות , כפי שהראיתי 5 במקומות אחרים . כך , לא הבחין קרויס ולא הבדיל כל הצורך בין מוקדם למאוחר ( משנה ותלמודים , ( בין מזרח למערב ( בבל וא ^ ישראל . ( כמו כן , נטייתו הבלשנית בכיוון הלשונות הקלאסיים , יוונית ולטינית , הסיטה אותו לפעמים משורשים שמיים או איראניים , , Samuel Krauss , Talmudische Archaologie לייפציג 1912 , 1911 , 1910 ( ז "צ : הילדסהיים . ( 1966 הספר כולל ביבליוגרפיות שלמות בראש כל פרק ותת פרק . בפני המחבר עמדו כדוגמאות לעבודה מעין זו שני ספרים גדולים : , der Griechen und Romer Fr . Blumner , Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kunste לייפציג , 1887-1875 בשלושה כרכים ; J . Marquardt , Das 2 , Privatleben der Romer לייפציג . 1886 וזה לשונו של קרויס ב'ראש דבר' שבתחילת הכרך השני , חלק ראשון ( ראה בהערה הבאה : ( 'וזאת לרעת , שאין ראי ס' "קדמוניות התלמוד" זה כראי ספרי "ארכיאולוגיא" בגרמנית , כמו שחושבים רבים , אלא מעובד הוא מחדש ושונה הוא לטובה מן הקדום לו הן בתכנו , הן בסדורו הן ברוחב אפקר , וגו . ' כרך ראשון , חלק ראשון וחלק שני , הוצאת בינימין הרץ , ברלין ויגה תרפ"ד ; כרך שני , חלק ראשון , הוצאת דביר , תל אביב תרפ"ט ; כרך שני , חלק שני , הוצאת דביר , תל אביב תשל"ה . כרך ראשון , חלק ראשון נדפס לראשונה באודיסה על ידי הוצאת מוריה בשנת תרע"ד . ראה 'ראש דבר' בכרך השני , חלק ראשון , שכתב שם : ... ' ע"י רעש המלחמה העולמית הופסקה הוצאתו , ורק כאשר שקטה psn הודפס חלקו השני של הכרך הראשון בהוצאה אחרת , היא הוצאת בינימין , pa ברלץ וינה תרפ"ד , ובעל ההוצאה צוה באותו הזמן , שיודפס גם החלק הראשון שיצא כבר לעולם . ע '' י פגעי הזמן הופסק שוב מעשה הוצאת הספר , ורק הודות להחלטתם של בעלי הוצאת 'דביר' בתל אביב , אשר לבם נדב אותם להוציא את הספר ממחשכיו , זכה עוד כרך אחד , הוא הכרך השני , לראות אור עולם , ועכשיו יש לקוות שגאולה שלמה תנתן לכל חלקיו ' ... וגו . ' ואולם טרם נתקיימה תקוותו . הוא כולל את שלושת הפרקים הראשונים ( מתוך ארבעה ) מן הכרך הראשון של המהדורה הגרמנית . ראה , לדוגמה , בספרי , Nautica Talmudica רמת גן , 1986 עמ' . 10

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר