פתח דבר

עמוד:2

( וגם חלקי השו"ע , ( המעוטר בהגהותיו , המאירות כמעט כל דף . ממנו לומד אני תדיר , ובתוך האותיות הזעירות והיפהפיות של הגהות אלו כאילו רואה אני שוב ושוב את עיניו הבוהקות , ומתוכן שומע אני את הדי דבריו המתוקים בהלכה ובאגדה , בקבלה ובחסידות . שני מורים דגולים אלה , הגם שלא ייחשבו כ'חוקרים , ' היו בעלי גישה מחקרית ביקורתית . סבא , למשל , כתב הערות רבות ומאלפות על תרגום יונתן ( באוצר החיים , וכר , ( הערות שלא פג טעמן עד היום ; אבא ז"ל פירסם מאמרים מחקריים בתחומי המקרא והתלמוד ( ראה , למשל , מלילה א , תש"ד , עמ' . ( 231-205 מכל אחד למדתי , וגישותיהם השלימו זו את זו . מאוחר יותר , נתמזל מזלי להסתופף בצלו דהאי גברא רבא , הגאון ר' שאול ליברמן ז"ל . מכתביו למדתי הרבה , וממנו עוד יותר . הוא הנחני בדרך החקירה הפילולוגית , בבדיקת הגירסאות , וכדומה . יחסו האישי החביב כלפי עודדני להמשיך בדרכי חקירותי בהיסטוריה , בפילולוגיה ובריאליה תלמודית . ואולם , זכורני היטב שהיה מזהיר אותי תמיד , לבל אחשוב כי דברים אלה הם עיקר . נכון , היה אומר לי , כי אין שמחה כפתרון הסתומות הלקסיקוגרפיות , ואין הנאה כעת שמצליחים לאוקומי גירסא . ואולם , לא יבואו אלה במקום ' הלימוד האמיתי , ' הלימוד המסורתי , ואין אלה אלא בפרפראות לחכמה . שלושת ה'אבות' הללו , כל אחד בדרכו הטביעו בי את חותמם , כולם גם יחד הביאוני עד הלום , וחבל שלא דליתי מהם ומחכמתם אלא כטיפה מן הים . מרבים ממורי , מחברי ומתלמידי השכלתי , ורבו השמות מלהזכירם , ולכולם נתונה תודתי מקרב לב . תודתי גם למר דוד עמית , על שהרשני להדפיס את הערתו הנספחת לפרק ז . כמו כן תודתי לידידי ד"ר דוד אדן ביוביץ אשר כתב עבורי את הנספח הדן ב'נאות . ' לומד אני באופן קבוע מסכת כלים עם בני הצעיר יוסף שיחי . ' הרבה דברים נתבררו לי בעזרתו ועל פי הבנתו . כך , לדוגמה , כאשר עסקנו ב'קלע' ( פרק כד , ( ערכנו ניסוי מעשי , וכמעט נשברו שמשות מעבר לכביש . הרי שהדבר בדוק ומנוסה ! תודתי נתונה לו . חובה נעימה לי להודות להוצאת אוניברסיטת בר אילן , ולמנהלתה גב' מרים דרורי , וכן להוצאת יד יצחק בן צבי על שקיבלו על עצמם להוציא לאור ספר זה ולהציעו לציבור הלומדים והקוראים ; ולמר דוד לוביש , אשר הפך כתב יד מנומר לספר הראוי להגישו בפני הרבים , מיטב התודות והברכות . לאשתי , חנה היקרה , ולכל בני ביתי , תודה מיוחדת על התמיכה הרוחנית שהם מעניקים לי תמיד . אמי היקרה ע"ה , שלא היה גבול לחכמתה ולאהבתה , לא זכתה לראות ספר זה שכה התעניינה בו . היא נלקחה מאתנו בא' דר"ח מרחשון תשנ"ב . כל בקשתה היתה שתזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ונאמנים לעמנו ולארצנו . גם אנו תקווה כי נקיים את ציפיותיה . הנני תפילה ותקווה כי ספר קטן זה יעורר את לב הלומדים לחקור ואת לב החוקרים ללמוד , ושניהם יחד לאסוקי שמעתתא גם אליבא דריאליה . ירושלים תשנ"ד ד"ש

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר