פתח דבר

עמוד:1

פתח דבר באחד ממאמריו האחרונים כתב פרופ' שאול ליברמן ז"ל בזה הלשון ( תרביץ נ , תשמ"א , עמ' : ( 128 'בתקופה האחרונה נתרבו הספרים שנושאים ונותנים 3 , realia במציאות הממשית , כפי שהיא משתקפת מתוך הספרות הרבנית . ' בהמשך דבריו מסביר ליברמן.- 'אין להבין יפה לא את ההלכה ולא את האגדה מבלי הכרה של צורת הרחיים [ נושאו של המאמר , [ תולדותיהן , התפתחותן ומשמשיהך . אנו באנו להרחיב את משפטו זה ( על ידי השמטת אות אחת ושינויים קלים ) ולומר : אין להבין יפה לא את ההלכה ולא את האגדה מבלי הכרה של צורת החיים דאז , תולדותיהם , התפתחותם ומשמשיהם . גם גדולי החוקרים שעסקו בתחום זה ( ראה להלן במבוא ) לא הבינו לעתים קרובות את המקורות התלמודיים שבידינו הדנים ב'מציאות הממשית . ' ראש ועיקר בחקר תחום זה הוא להבין את המקורות , את היסודות ההלכתיים במקורות ההלכה , ואת ההיבטים המדרשיים במקורות האגדה . הווי אומר , חקירה זו היא בבחינת לימוד תורה , חיפוש אחרי פשוטו של מקרא ואמיתה של תורה . בראשונה נתעוררתי לעסוק בתחום זה בשעה שלמדתי תולדות האמנות :: ) institute of Art Courtauld שבאוניברסיטת לונדון , בשנים . ( 1965-1962 שם היו תלויות עינינו להיבטים ההיסטוריים והאסתטיים של התרבות החומרית האמנותית , ומתוך כך נגררתי לתרבות החומרית הפשוטה של תקופת חז"ל , העולם הממשי והטכנולוגי וכל הכרוך בו . אבי זכרונו לברכה עודדני בכיוון זה , וספרי הראשון , על מטבעות ורמת החיים PK 3 W VK האמוראית , היה פרי ביכורים של גישתי זו , Prices Roman Palestine : 200-400 , Money and ) רמת גן , 1974 מהדורה שנייה , מורחבת , . ( 1991 שנים אחדות למדתי אתו בקביעות שיעור בסדר טהרות , משנה , תוספתא , ראשונים ואחרונים , ובעיקר עם הפירוש 'סדרי טהרות' של ר' גרשון חנוך העניך מראדזין ( מהד' שנייה , מאת בן אחיו , הרב ירוחם ליינער , ניו יורק תשכ"א . ( כאשר הופיע פירושו המופלא של ר' דוד פארדו , 'חסדי דוד , ' לסדר טהרות ( מהדורת ש' ליברמן , ירושלים תש"ל-תשל"ז , ( הוספנו אותו לספרי היסוד שלנו . אכן , בכל לימודי אתו ניסה לחנך אותי להבין את כל מה שב'דף . ' לא דילגנו על אגדתא ולא פסחנו על מלים קשות . גם מדרשי אגדה למדנו יחד , בעיקר בשבתות , שבהן קבענו שיעור במדרש רבה , הן במהדורה המסורתית ( וילנא , ( והן במהדורות המדעיות ( בראשית רבה של תיאודור אלבק , ויקרא רבה של ידיד המשפחה , פרופ' מרדכי מרגליות ז"ל . ( שנים אחדות זכיתי לשהות בצלו של אדוני זקני , הרב הצדיק הגאון ר' דוד שפרבר ( או שפערבער , כפי שהוא איית את שמו , ( וממנו למדתי , בין היתר , לדייק בכל מלה ובכל אות ולרדת למשמעותן . נפל בחלקי גם לזכות באוצר נפלא וכלום , והוא הש"ס של סבי זצ"ל

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר