ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:83

מתן ? דקה מעמדה של מצוות מתן הצדקה בשלוש הדתות שונה : מתן הצדקה נחשב על-ידי מעטים מפוסקי ההלכה היהודים למצווה שבין אדם לאלוהים , ועל-ידי הרוב - למצווה שבין אדם לחברו ( ראו עמי 76 בפרק זה ;( בנצרות נחשב מתן הצדקה למצווה שבין אדם לחברו ( ראו עמ' 77 בפרק זה ;( ואילו באסלאם - למצווה שבין אדם לאלוהיו . באסלאם על המוסלמי לתת זכאת - כלומר , צדקת חובה פעם בשנה . הקראן מדגיש את חשיבותה של מצוות יסוד זו , שיש לקיימה פעם בשנה : "אכן , קצר ראייה נברא האדם , בפגוע בו צרה הוא דואג , אך בהשיג אותו טובה הוא מונעה מאחרים . אך לא כן אלה המתמידים בתפילתם , שמרכושם מיועד חלק ידוע לקבצן ולנצרך , המאמינים ביום הדין ויראים מעונשו הבלתי נמנע של ריבונם * " ( סירת הסולמות , 70- פסוקים ( 27-17 הקראן מזהה , אם כן , שני סוגים של בני אדם - הסוג הראשון אינו נוטה לגלות נדיבות כלפי הזולת ; הסוג השני מגלה נדיבות כחלק מאמונה באל ומהקפדה על קיום המצוות . הזכאת גם יוצרת סולידאריות בין עשיר לעני ומעלה את האדם , השקוע רוב ימיו בעניינים חומריים , למדרגה של רוחניות . השליעה קובעת , שהזכאת היא התשלום הקבוע היחיד שניתן לחייב בו את המוסלמי . לפי השןיעה , יש להפריש זכאת מתבואות השדה , מפירות , מעדרי גמלים או סוסים ומעדרי צאן ובקר . כן יש להפריש צדקה מכסף וזהב ומסחורות . על המוסלמי להפריש 10 אחוזים מכמות התבואות והפירות שבידיו , ושני אחוזים וחצי מהעדרים , מהכסף וזהב ומהסחורות שבידיו . הקראן מפרט לאילו מטרות מיועדת הצדקה : "כספי הצדקה מיועדים : לעניים ולמסכנים , לממונים על הכספים , להפצת האמונה , לשחרור עבדים , לשקועים בחובות , לעוסקים למען אללה ולנע ולנד , זה הוא צו מאת אללה כי אללה יודע וחכם * " . ( סירת החסינות , 9- פסוק . ( 60 כל תרומה נוספת שנותן המוסלמי תלויה ברצונו החופשי . אחד מסוגי התרומה המומלצים באסלאם נקרא צדקת אלפטר . תרומה זו ניתנת בסוף חודש הךמצ י אן , לפני תפילת עיד אלפטר , המסיימת את הצום . תרומה זו נחשבת לכפרה על חטאים שחטא המוסלמי בשוגג במשך חודש הצום . ו . כיצד מנומקת חובת מתן הצדקה באסלאם , ביהדות ובנצרות ? מהו הדמיון בין ההנמקות ? . 2 מיהם הזכאים לקבל את הצדקה בשלוש הדתות ? * מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקיאן . תרגם מערבית ד"ר אהרון בן-שמש . © קק " ל . פסוק מהקראן העוםק במצוות הצדקה מתוך קראן מן המאה ה , 16 איראן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר