ב. חובות שבין אדם לאלוהיו

עמוד:80

התפילה ביהדות היהדות מחייבת את הגבר להתפלל שלוש תפילות יומיות - תפילת שחרית , האורכת כ40- דקות ; תפילת מנחה , האורכת כ 10 דקות ותפילת ערבית , שאורכה כ20- דקות . תפילת שחרית נאמרת בשעות הבוקר , תפילת מנחה - בשעות שאחרי הצהרים ותפילת עךבית יכולה להיאמר מצאת הכוכבים ועד עלות השחר . את מצוות התפילה רצוי לקיים בציבור , שמספר האנשים בו מגיע לפחות למניין . בזמן התפילה מפנים המתפללים את פניהם לירושלים . פוסקי ההלכה חלוקים ביניהם בשאלה האם מצוות התפילה חלה גם על נשים . נשים פטורות ממצוות שחובה לקיימן בזמנים מוגדרים , והתפילה שייכת לסוג זה של מצוות . לפיכך , קבעו חלק מהפוסקים שנשים אינן חייבות להתפלל כלל . פוסקים אחרים קבעו , שנשים חייבות להתפלל , אך כל אישה רשאית לקבוע את תכני תפילתה , את עיתויה ואת אורכה . החלק המרכזי בשלוש התפילות היומיות הוא תפילת עמידה , הקרויה גם "תפילת שמונה עשרה , " על-שם 18 הברכות שהכילה במקור . לדוגמה , אחת מן הברכות בתפילה היא ברכת "קדושת השם" ובה נאמר : "אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך , כי אל מלך גדול וקדוש אתה . ברוך אתה ה , ' האל הקדוש . " ברכה אחרת נקראת "דעת , " ובה נאמר : "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה . חננו מאיתך חכמה , בינה ודעת . ברוך אתה ה , ' חונן הדעת . " בתפילת שחרית וערבית נאמרות גם "קריאת שמע" והברכות הנלוות אליה . ברכות אלה ארוכות יותר בתפילת השחרית . כן כוללות תפילות שחרית וערבית מזמורי תהלים , מובאות מספרי הנביאים וקטעי פיוט שחוברו בתקופות שונות . אחד מהפסוקים המופיעים בתפילה לקוח מנבואת ישעיהו : " קדוש קדוש קדוש ה' צבאות , מלוא כל הארץ כבודו" ( ישעיהו י c , בנצרות המאמינים הנוצרים - גברים ונשים כאחד - חייבים להתפלל כחלק מהשתתפותם ב"סעודת האדון" ביום ראשון בשבוע ( על "סעודת האדון" ראו פרק זה , עמ ' . ( 89 תפילתם מכילה טקסטים שונים : מזמורי תהילים וקטעים מספרי הנבואה שבברית הישנה ומובאות מספרי הבשורה והאיגרות שבברית החדשה . התפילה מכילה תשבחות ודברי הודיה לאל , בקשה למחילה על חטאים , שנעשו מדעת ומבלי דעת . הדגשת כוחו וקדושתו של האל מבוטאת , לדוגמה , במשפט השאוב מנבואת ישעיהו : "קדוש קדוש קדוש ה' צבאות , מלוא כל הארץ כבודו" ( ישעיהו ו , ג . ( כאמור , פסוק זה שולב גם בתפילה היהודית . אחד מקטעי התפילה החשובים הוא "תפילת האדון , " שיסודה בברית החדשה : " אבינו שבשמים , יתקדש שמך תבוא מלכותך , ייעשה רצונך בשמים כן בארץ . את לחם חוקנו תן לנו היום וסלח לנו על חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבינו ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם חלצנו מן הרע . כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר