ג. ההשגחה ותורת הגמול

עמוד:65

בנצרות ובאסלאם , הפונות אל כל בני המין האנושי , לא קיים גמול לאומי ; כן אין בהן ציפייה לגמול בעולם הזה אלא ביום הדין בלבד , ואכן , בברית החדשה ובקראן מופיעות התייחסויות רבות ליום הדין . בדרשת ההר שבברית החדשה אומר ישוע למאמיניו : "אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי . שמחו וגילו , כי שכרכם רב בשמים * " ( הבשורה על פי מתי ה . 112-11 , ישוע מנחם בפסוק זה את המאמינים בו , הסובלים השמצות ונידוי בעולם הזה . הוא מבטיח להם שיפוצו על כך בשמים - כלומר , לאחר מותם . בקראן נאמר : "אל תעבדו אלא את אללה שממנו אני שלוח אליכם להזהיר ולבשר . בקשו את סליחת ריבונכם ופנו אליו והוא יעניק לכם הנאה זמנית מחיים טובים עד לגיל קבוע , עם חסד למי שראוי לו . אולם אם תסטו , חושש אני לכם מפני העונש של היום הגדול , כאשר תוחזרו אל אללה הכל יכול ** " . ( סורת הוד , 11- פסוקים . ( 3-2 ועוד נאמר ; "עושי הישר , המאמינים באללה וביום האחרון ( כלומר , ביום הדין . ( להם שכרם שמור אצל ריבונם ואין עליהם לא מורא ולא יגון" ** ( סורת הפרה , 2- פסוק . ( 62 הגמול טהדות כאמור , ספרי הנבואה עוסקים בגמול לאומי שיינתן לעם ישראל ולשאר העמים . הנביאים מכנים את זמן מתן הגמול "יום ה "' ומתארים אותו כך "-. טו כי קרוב יום ה' על כל הגוים : כאשר עשית יעשה לך , גמלך ישוב בראשך" ( עובדיה א ;( " ד השמש I יהפך I ?? t ?? ל חשך I v והירח : - - " 1 לדם t : לפני ?? : - בוא יום ה' הגדול t - והנורא . t - : ה והיה t t : כל אשר v : יקרא t : ? בשם : - ה' ' ימלט : כי בהר עיון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קרא" ( יואל ג ;( " יב כי יום לה' צבאות ... יז ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים,- ונשגב ה' לבדו ביום ההוא . יח והאלילים כליל יחלף" ( ישעיהו ב . < הנביא עובדיה מזהיר מפני הגמול האלוהי ; הנביא יואל מתאר שינויים גדולים שיתרחשו בעולם לקראת יום ה , ' כמו ירידת חושך באמצע היום ; והנביא ישעיהו אומר שביום ה' תתבלט עוצמת האל מול חולשת האדם . מספרי הנבואה עולה , כי אלוהים יעניש את העם על חטאיו באמצעות מתן אפשרות לאויביו להשתלט עליו , ואף להגלותו מן הארץ . לאחר תקופה של סבל תתרחש הגאולה : האל יסלח לעם וייתן לו שכר - עם ישראל יחזור לארץ , יזכה לעצמאות ואויביו יוכו . אז גם תיעלם האלילות מן העולם וכל העמים יהיו שותפים לאמונה המונותיאיסטית , שאליה התוודעה האנושות לראשונה באמצעות עם ישראל . . 1 אילו סוגי גמול קיימים בשלוש הדתות ? מתי "נתנו ? מתוך : ספרי הברית החדשה . תרגום חדש . © . 1979 כל הומיות שמורות לחברות המאוחדות לכתבי הקודש . באדיבות החברה לכתבי הקודש בישראל , ת . ד , 44 ירושלים ** . 91000 מתוך ; ספר הספרים של האסלאם - הקראן , תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק"ל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר