א. הספרות הסמכותית במערכת החוק הדתי

עמוד:44

הפוסק אלשאפעי מביא חךית ' שבו הסתייע : "הודיע לנו מאלך אבן צפואן אבן סלים מפי ס ^ ד אבן סלמה איש משבט אבן אלאזךק אודות אלמע'יךה אבן אבו בךךה והוא משבט עבד אלדאר ששמע את אבו הךיךה רצון האל עליו אומר : איש שאל את הנביא תפילת אללה עליו וברכתו ולשלום ואמר : שליח אלוהים , אנו מפליגים בים ויש לנו מעט מים,- אם ניטהר באמצעותם - נצמא . האם נוכל להיטהר במי הים ? הנביא אמי : הוא ( הים , ( מימיו טהורים . " ( מתוך כתאב אלאם של אלשאפעי . ( החדירל אומר אפוא , שהנביא מחמד קבע שמי הים מתאימים לטהרה . על-סמך דברי הנביא קבע אלשאפעי כך ... " . המים יכולים להיות מי השמים או מי הנהרות והבארות והביצות בין ההרים ומי הים המתוקים לסוגיהם והמלוחים - כולם שווים בכך שמי שמשתמש בהם לצורך טהרה לתפילה או רחצה הופך להיות טהור . " ( מתוך כתאב אלאם של אלשאפעי . ( לפיכך , פסקו חכמי האסלאם כי בהיותו בים , רשאי המאמין להיטהר במימיהם . . 1 על-סמך מה נקבע בהלכה היהודית האיסור לאכול בשר וחלב באותה ארוחה ? . 2 מדוע קבעו חז"ל 39-w סוגי מלאכות אסורים בשבת , בע 1 ד שהתורה הזכירה שלוש מלאכות אסורות בלבד ? . 3 בספר שמות לא מנומקת המצווה לשמור את השבת כך : ח ושמרו בני-ישךאל , את השבת , לעשות את-השבת לדרתם , ברית עולם . יז ביני , ובין בני ישראל אות הוא , לעלם : כי-ששת ימים , עשה ה' את-השמים ואת-האךץ , וביום השביעי , שבת וינפש " . מהם שני הנימוקים שנותנת התורה לציווי לשמור את השבת ? מהו הקשר בין נימוקים אלו לבין איסורי המלאכה הרבים ? . 4 כיצד משפיע עקרון "הסייג לתורה" על היקף החובות המוטלות על המאמינים ? . 5 איזו משמעות העניק ישוע לטבילה , כשציווה על השליחים לטבול את המאמינים החדשים ? . 6 מה קורה לאדם לאחר שנטבל , לדעת אוגוסטינוס ? איזו משמעות מוסיף אוגוסטינוס לטבילה ? . 7 קראו שוב את פסוק 43 בסורת הנשים4- ואת פסוק 219 בסורת הפרה , 2- המופיעים בתחילת הקטע . איזה יחס מובע בהם לשתיית "ן וכיצד מנומק יחס זה ? . 8 קראו שוב את פסוקים 91-90 בסורת השולחן . 5- איזה יחס מובע בהם לשתיית "ן וכיצד הוא מנומק ? . 9 האם יש הבדל ביחס לשתיית "ן בין שני הפסוקים המאוזכרים בשאלה 7 לבין שני הפסוקים המאוזכרים בשאלה ? 8 מדוע הלכו פוסקי השריעה דווקא בעקבות הנאמר בפסוקים 91-90 בסורת השולחן ? . 10 כיצד סייע החדית' לאלשאפע לפסוק אילו מים כשרים לטהרה ? . 11 חפשו באטלס באילו ארצות נפוצה דת האסלאם . האם ניתן לראות קשר בין התנאים האקלימיים השוררים בהן לבין ההיתר להשתמש לטהרה בכל סוג של מים , ואף בחול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר