ג. כתבי הקודש באסלאם - הקראן וספרות החדית'

עמוד:35

" בקורות יוסף ואחיו אותות ולקח לדורשי האמת , כי בקנאתם אמרו אחי יוסף : אנו בני אב אחד , אך אבינו אוהב את יוסף יותר מאותנו והוא שרוי בטעות גמורה . הבה נהרוג את יוסף או נגלהו למקום מרוחק , ואז תופנה אהבת אבינו רק אלינו ונהיה עדה מצליחה אחריו . אך אחד מהם התנגד ואמר : אל תשפכו את דם יוסף , מוטב שתשליכו אותו למעמקי בור ואחת השיירות תמצאהו " . ( סירת ar 1 . ro פסוקים ( 10-8 ( מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקראן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק"ל ( , גם בדמותו של מוסא ( משה ) עוסק הקראן בהרחבה . תולדות חייו , מלידתו ועד מותו , מתוארים בסורות רבות . הקראן מספר שבינקותו הושם משה בתיבה בנהר , כדי להצילו מגזירת פרעה , שציווה להרוג את כל הבנים שנולדו לבני ישראל : "וכבר גמלנו לך חסד בפעם אחרת כאשר נתגלינו לאמך לאמור : קחי את בנך ושימי אותו בתיבה בסוף על שפת היאור שיביא אותה אל החוף לידי אויבי ואויבו של בנך . אח"כ הענקתי לך מאהבתי למען תגדל תחת פיקוחי וכאשר מצאוך באה אחותך ותאמר : האלך וקראתי לכם אישה מינקת שתדאג לו ? וכך החזרנוך אל אמך למען תזון עיניה בך ולא תצטער " . ( סורת האותיות ט . ה , 20-. פסוקים ( 40-37 ( מתוך : ספר הספרים של האסלאם - הקראן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק " ל ( . גם מאבקו של מוסא להוציא את בני ישראל ממצרים מתואר בקראן , וכן קשייו בהנהגת בני ישראל במדבר . ספרות החדל - ' / הסנה " ) המנהג הקדוש ( " הסנה היא אוסף האמונות והחובות הדתיות המוטלות על המוסלמי , בנוסף לאלה שחויב בהן בקראן . אוסף זה של אמונות וחובות מבוסס על אמירותיו של הנביא מחמד או של הצרואבה - קבוצת חבריו , שהיו מאמיניו הראשונים . האמירות מתייחסות למעשים שעשה הנביא , לדברים שאמר , או להבעת הסכמה שלו למעשים שעשו אנשים אחרים . כל אמירה של הנביא , או של הצרואבה ( חברי הנביא ) נקראת חךית' ( כלומר , "שיחה . (" בדורות הראשונים לקיומה של דת האסלאם הועברו החךית'ים בעל-פה . מאוחר יותר , הם קובצו בשישה ספרים שכתבו מחברים שונים . ששת הקבצים נקראים "אלכתב אלסתה" " ) ששת הספרים . ( " אחד מהם , "א ^ ג ' אמע אלצךויח" " ) הקובץ המהימן (" מאת אלבח ' אךי , שהועלה על הכתב במאה התשיעית לספירה , נחשב לשני בקדושתו לקראן . רוךית' מתוך הספר אלג'אמע אלצךוירו מאת אלברן'אך 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר