ג. כיצד נוצרה קהילת המאמינים בכל אחת מן הדתות?

עמוד:13

דמותו של משה כמנהיג מתוארת הן בתורה והן במדרש האגדה . בקטע מתוך ספר שמות רבה מתואר כיצד התבונן אלוהים במשה בשעה שזה הנהיג עדר צאן , וזאת כדי לבדוק האם הוא מתאים להיות מנהיג . הקטע מבוסס על הפסוק הראשון בפרק ג בספר שמות , המתחיל במילים " ומשה היה רועה : " כשהיה משה רבנו עליו השלום רועה את העדר של יתרו במדבר , ברח ממנו גדי . משה רץ אחריו עד שהגיע לעמק קטן . כשהגיע לעמק , ראה בריכה של מים והגדי עמד לשתות . כשמשה הגיע אל הגדי אמר לגדי : אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא , בוודאי עייף אתה . הרכיב משה את הגדי על כתפו והיה מהלך . אמר אלוהים למשה : אם אתה מרחם כך על צאן של בני אדם ( כלומר , על כבשים ועיזים , ( בוודאי תהיה מנהיג טוב גם לצאן של אלוהים - לעם ישראל . ( עיבוד על-פי שמות רבה , פרשה ב , סעיף ב ) התורה מספרת שלמשה לא היה קל להנהיג את בני ישראל לאחר יציאת מצרים . במהלך המסע במדבר התלונן העם על קשייו , ואף היו מקרים של מרידה במשה . אחד המשברים שמשה נתקל בהם התרחש ברפידים : לבני ישראל חסרו מים , והם האשימו בכך את משה וטענו שעוד מעט ימותו הם וצאנם מצמא . משה צעק אל אלוהים שיעזור לו לספק מים לעם , ואלוהים הורה לו להכות בסלע ; בדרך נס יצאו מים מן הסלע . בספר שמות פרק יז נאמה "א ויסעו כל עדת בני ישראל ממךבר סין למסעיהם על פי ה / ' ויחנו בךפידים ואין מים לשתת העם . ב ויךב העם עם משה ויאמרו תנו- לנו מים ונשתה,- ויאמר להם משה מה תריבו ] עמדי מה תנסו ? את ה . ' ג ויצמא שם העם למים ויל ? העם על משה ; ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא . ד ויצעק משה אל ה' לאמו מה אעשה לעם הזה,- עוד מעט וסלןלני . ה ויאמר ה' אל משה עבר לפני העם , וקח אתן ; מזקני ישראל ; ומטןל אשר הכית בו את היאר קח בילןל [ ל לכת . ו הנני עמד לפניןל שם על העור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ; רעש כן משה לעיני זקני ישראל " . שיאו של מסע בני ישראל במדבר היה במעמד הר סיני . בני ישראל עמדו למרגלות ההר , ראו אותו מתכסה בעשן ושמעו את קול השופר . משה נצטווה לעלות אל ההר ושם קיבל את התורה . וכך כתוב בספר שמות בפרק יט : "טז ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר , וקל שפר חזק מאד,- ויחרד כל העם אשר במחנה . יז ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה,- ויתיצבו בתחתית ההר . יח והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד ע ליו ה , ' באש,- ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד . יט ויהי קול השפר הולך וחזק מאד,- משה ידבר והאלהים יעננו בקול . כ וירי ה' על הר סיני אל ראש ההר ; ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה " . הנצרות מקשרת את המסופר אודותיו כברית הישנה לתולדות חייו של ישוע , המסופרים בברית החדשה . הנוצרים מוצאים חשיבות רבה בעובדה שמשה קיבל את לוחות הברית , בהם מופיעים עקרונות מרכזיים של התורה , על הר סיני . הם רואים כקבלת לוחות הברית רמז מקדים לדרשה של ישוע , המכילה עקרונות מרכזיים של הנצרות . דרשה זו נישאה על הר , ומכאן שמה - דרשת ההר . קורות חייו של משה , מילדותו ועד מותו , מתוארים בקראן . ואכן , המקום הנכבד שמקצה הקראן למשה מבטא את מעמדו החשוב באסלאם . משה נחשב לנביא ומכונה " כלים אללה" - כלומר , הנביא היחיד שאלוהים דיבר אליו ישירות ( על-פי האסלאם התגלה אלוהים לכל הנביאים האחרים , אפילו לנביא מחמד , באמצעות המלאך גבריאל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר