ב. ארץ־ישראל

עמוד:59

ב . ארץ ישראל השם ארץ ישראל התחיל לשמש בעת התנחלותם של שבטי ישראל , אלא שחלו שינויים במשמעותו בהתאם לנסיבות ההיסטוריות . תחילה שימש השם רק לציון החבלים שבהם ישבו שבטי ישראל , בניגוד לחבלים הפלשתיים והכנעניים ( שמ"א יג ! יט . ( בימי המלוכה התרחב היקף השם ( ראה דה"א כב : ב ; דה"ב ב : טז ; וראה גם יארץ _בני ישראלי , יהוי יא : כב . ( ואולם , בדרך כלל נזכרים יהודה וישראל זה בצד זה ( כגון מל"א ד : כ , ( וחלוקת הארץ למחוזות שהחיל שלמה 'על כל ישראלי ( מל"א ד : ז ) הקיפה רק את שבטי הצפון . רק ברית שבטי הצפון כונתה בשם ישראל , ואיזור זה נהפך לימים לממלכת ישראל , בניגוד לממלכת יהודה . כך נוצרה כפילות מסוימת בשימוש בשם ארץ ישראל . עתים שימש במשמעות מצומצמת עתים שימש במשמעות רחבה יותר . גבולות ארץ ישראל וחבליה העיקריים מתוארים במראה שנגלה למשה : ויראהו הי את כל הארץ את הגלעד עד דן . ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון . ואת הנגב ואת הכבר בקעת ירחו עיר התמרים עדצער ( דב ' לד : א-ג . ( במרוצת הזמן נטבע , כאמור , המטבע 'מדן ועד באר שבעי ( שמ"א כד : ב ; מל"א ה ; ה , ( המציין את המרכזים העיקריים של ארץ ישראל בצפון ובדרום . בעבר הירדן הגבולות הם ימנחל ארנון עד הר חרמון' ( יהוי יב : א . ( התיאור המפורט ביותר של גבולות _ארץ ישראל במשמעות זו ניתן _במיפקד של כל שבטי ישראל , שערך יואב בימי דויד 'מדן ועד באר שבעי ( שמ'יב כד -.ה-ז . ( בימי הממלכה המפולגת שימש השם ארץ ישראל רק במשמעותו המצומצמת ( למשל : מל"ב ה : ב ; ו : כג ; דה"ב ל : כה , ( כנגד השם ארץ יהודה , שהיה שמה הגיאוגראפי של הממלכה הדרומית שבידי בית דויד ( למשל : מל"ב כג : כד ; יש' כו : א ועוד . ( גם גבולותיהן של שתי הממלכות השתנו לפי הנסיבות ההיסטוריות . רק לאחר חורבן שומרון , ובמיוחד עם ההתפשטות הגדולה בימי יאשיהו , שוב שימש השם ארץ ישראל במשמעותו הרחבה , אף שיחזקאל משתמש בו בצד יהודה ( יח' _כז.- יז . ( עם התגברות ההשפעה האשורית במאות הט - ' הד לפני סה"נ עלה שם חדש , הכולל שוב את סוריה ואת ארץ ישראל בחטיבה אחת . עבר הנהר ( באשורית . ת 5 מ , ( 61501 בלומר , עבר הנהר פרת . אמת , בעיני תושבי ארץ ישראל מיסופוטאמיה היא מעבר לנהר פרת , ויש כתובים במקרא שבהם משמש השם עבר הנהר לציון מיסופוטאמיה ( יהוי כד : ב-ג , יד-טו ; שמי'ב יט : 0 אך במרוצת הזמן היה השם עבר הנהר לבינוי המקובל של סוריה וארץ ישראל , ובמשמעות זו הוא אף מופיע במקרא ( מל"א ה : ד . ( בימי שלטון פרס נהפכה צורתו הארמית של שם זה , ןגבר נהרה ( נהרא , ( לשמה הרשמי של האחשדרפנות ( סטךפיה ) החמישית ( עז' ד : י , ה - . ג ועוד , ( אשר כללה את מדינות סוריה , פיניקיה וארץ ישראל , מהן אחת ששמה היה יהודה , ובארמית : ייהוד . ' שלמה ;( מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת ( ימי דויד ;( מלבוא חמת עד ים הערבה ( הוא ים המלח ) או נחל הערבה ( ימי ירבעם הבי . ( לתיאור חזיונו המשיחי על שיבת השבטים לנחלותיהם עדיין נזקק יחזקאל , כאמור , לשמוח גבולותיה המסורתיים של ארץ כנען , בשבצו בהם מושגים בני זמנו , וכך הוא עורך תבנית סכימאטית של שבטי ישראל ( יחי מז-מח . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר