א. ארץ כנען

עמוד:50

א . ארץ כנען שם נוסף ששימש בימי הממלכה המצרית החדשה הוא ארץ כנען . הכינוי האתני 'כנענים' מופיע לראשונה בתעודה ממארי מן המאה הי"ח לפני סה"נ . בתעודה זו מודיע מפקד צבא למלך מארי , 0 ו דיון על המקורות השונים ראה : גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 42 * ו . 149 * - לפי האנאלים של תחותימס הגי היתה ינועס ( כנראה _אל עגידלה שמדרום לכינרת ) ברתינו העילית . ראה ; 237 . ק £ 7 , א 4 וו ראה : 169 (( . . קק _1 ¥ _, _\ 1 \/\\ ( 1924 ) , ם 23 12 \ . _^ 11 , 2 . ח 9 , . ק 1934 , ח _6 \\/ 1 _^ 3 _\/ _6 א _^ , ק > 10 _^ _10 _ן-ו 1101 ) _1€ 0 ץ 110 > 1 8 ק 1 , 7 / 1€ 1 / 00011 x 0110 _^ 0 / 111 £ £ _8 )> ו § 1 תכ _* . _? . _/\ 11 גו גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 48 * _ו- 49 ו . 14 בי מייזלר ( מזר , ( ארץ ישראל , ג , ירושלים תשי"ד , עמי = 21 כנען וישראל , עמי 9-18 ו 1 והשווה : _6 _>' , ח , _^ . _? . _^ 31 22 . ח 373 , . ק : 105 . 11 ( 1972 ) , וראה גם הערותיו של גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 48 * ו-י 15 . 149 גארדינר , אונומאסטיקון , א , עמי 145- ואילך ; 281 . ק 1 ] , ? ¥ ( 1973 ) , , ץ £ ח /\ . ? , _83 ! הממלכה החדשה . גם הוא הקיף את ארץ ישראל ואת סוריה , שהיו בתקופה זו בתחום השפעתה של מצרים , שגבולה בצפון היה ארץ מיתני ( נהרינה ) שבאיזור הפרת . בכמה מקורות מחולקת ארץ רת'נו לגלילות ; רת'נו העילית ורת'נו התחתית , בדומה למצרים העילית ומצרים התחתית . קשה לומר היכן היה הגבול בין שני גלילותיה של ארץ רתינו , ואם היתה זו חלוקה מוגדרת מבחינה גיאוגראפית . דומה , שאיזור הגבול היה בסביבת עמק יזרעאל . החוקרים העלו השערות שונות על פירושו של שם זה ועל מוצאו , שכן שלוש האותיות המצריות ר-ת - ' נ יכולות להיות תעתיק של האותיות השמיות ר / ל-ת / ' ד / ז-נ , ולפיכך אין ודאות בקריאתו הנכונה של השם . לדעת אלט " קשור השם בעיר לויתן ) שבארץ ישראל , ליד _'דרך-הים / ואילו לדעת אולברייט השם קשור בעיר לוז ( ן , ( הלוא היא 3 ית אל ( או שכנתה הקדומה העי . (? אלא שקשה להבין מדוע שמה של אחת משתי הערים האלו — שהיתה להן , ככל הידוע , חשיבות אזורית בלבד — ישמש לציון כולל של כל ארץ ישראל וסוריה . מושכת יותר הצעתו של גארדינר , הקורא לוטן , שמו הכולל של דרום עבר הירדן ( בר' לו : כ , כב , _כט,- דה"א א ; לח ואילך , ( אף שאין בה כדי לסלק קשיים סימאנטיים ולשוניים . קשה לקבל את הצעת מזר , שאין רת'נו אלא רזנו , ופירושו ארץ הרוזנים , כלומר , ארץ המושלים . הבינוי המצרי המקביל הוא חקא חישות — כלומר , מושל ארץ נכרייה — ובו נקרא אחד ממושלי ארץ רת'נו במגילת שאנהת מן המאה הב' לפני סה"נ . שם זה גם הוא מקור הכינוי חקסוס לאחר כיבוש מצרים בידי מושלים נכרים . במקורות המצריים מימי הממלכה החדשה מופיעים שני שמות חדשים : צ'אהי ( ו _(^ 1 וארץ חיורו . מוצאו של השם ציאהי לא נתחוור ו ייתכן , ששימש שם כולל לציון ארץ ישראל וסוריה . השם ארץ ח יורו — כלומר , ארץ החורים — הוא תוצאה של התמורות שחלו בארץ ישראל בימי שלטון החיקסוס . הדבר עולה מתעודות שונות מן המאות הט"ו-הי"ד לפני סה"נ , שבהן רבים ממושלי הערים הכנעניות נקראים בשמות הוריים . מסתבר , שחבלים וערים שונים בארץ ישראל נפלו לידי מושלים חוריים , שבאו מן הסתם מן הצפון . הצד השווה שבכל השמות האלה הוא דרך שימושם . אמנם אינם ממוצא לשוני אחד ואין להם הוראה אחת , אך כולם מציינים את ארץ ישראל ואת סוריה כחטיבה גיאוגראפית מדינית אחת , הנתונה להשפעתן ולשלטונן של מצרים , מזה , ושל ממלכות מיסופוטאמיות , מזה . תפיסה זו משתקפת במקרא בתיאורי הגבולות שבסיפורי האבות . בתיאורים אלה ארץ ישראל וסוריה הן חטיבה אחת , מנהר ( או נחל ) מצרים עד הנהר הגדול , הוא הפרת , ומן המדבר _ומים סוף עד הים הגדול או ים פלשתים , הלוא הוא הים התיכון ( ברי טו : יח ; שמי כג : לא ; דבי א : ז ; יא : כד ; יהו' א : ח .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר