מבוא

עמוד:13

מתאפיינים ראיונות כאלה בתעתועי זכרון , אם בשל הזדקנותם של המרואיינים והזמן הרב שחלף מאז האירועים המדוברים , ואם בשל גישה בררנית , פרי חוכמה שלאחר מעשה , דעות קדומות , או השקפות ואינטרסים פוליטיים . ראיונות אלה עשויים לעתים להוסיף "צבע" לתמונה ותורמים להמחשת התנאים ששררו בתקופה הנחקרת , אך רק לעתים רחוקות ביותר ראיתי לנכון להסתמך על "תיעוד שבעל פה" כדי להסיק ממנו על עובדות . יציאת הערבים מאזורי הארץ שהוחזקו בידי היהודים ( והיו מאז 1948 חלק ממדינת ישראל ) נמשכה 20 חודשים , מדצמבר 1947 עד יולי , 1949 בהיקף משתנה ובהתאם לתמורות הקיצוניות שחלו במרוצת המלחמה בנסיבות ובתנאים בחלקי הארץ השונים . כך , למשל , היו הבדלים תהומיים בין יציאת הערבים העשירים מיפו ומחיפה בתקופה שבין דצמבר 1947 עד ינואר 1948 ובין המנוסה ההמונית של ערביי חיפה ועכו באפריל ובראשית מאי ; 1948 המנוסה מחיפה היתר . שונה בתכלית מן המנוסה מיפו ; ושתיהן גם יחד נבדלו מאוד מגירושם וממנוסתם של ערביי לוד ורמלה ביולי , או מעילבון , מאל דוימה ומכפר ברעם באוקטובר-נובמבר . 1948 לצורך תיאורה של יציאה זו מצאתי לנכון לתאר ולהסביר אירועים ונסיבות בשלבי המלחמה השונים ובאזורים השונים , לעתים בפירוט רב , לפי הצורך . המחקר בנוי בדרך כלל לפי סדר כרונולוגי , החל בהחלטת העצרת הכללית של האו"ם על חלוקת ארץ ישראל ב 29 בנובמבר 1947 ועד להתפרקותה של ועידת לוזאן בספטמבר . 1949 בדקתי את יציאת הערבים מן האזורים השונים ומפעם לפעם שיבצתי ביריעה הכרו נולוגית גיאוגרפית גם פרקים הדנים בנושאים יהודיים . המהדורה העברית של ספרי היא מורחבת , לעומת המהדורה האנגלית , שהתפרסמה ב . 1988 במהדורה זו שני נספחים / פרקים נוספים , אשר לא נכללו במקור האנגלי מסיבות טכניות שנכפו עלי על ידי הוצאת אוניברסיטת קיימבריג . ' כמו כן , במהדורה זו ברוב הפרקים ישנן תוספות של משפטים ופסקאות בגוף החיבור ובהערות , לרוב על בסיס חומר שמצאתי מאז . 1986 חלק מהתוספות התבקש עקב הוויכוח שנתעורר בארץ עם פרסום המהדורה האנגלית של הספר . הסיפור שאני בא לגולל כאן איננו סיפור בתחום ההיסטוריה

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר