הקדמה למהדורה השנייה

עמוד:10

לעקוב אתר השפעותיה , ישירות ועקיפות , על כמה הוגים , יהודיים בעיקר , שאחריו ועד זמננו . הספר החדש איננו שונה בעיקרו מן משהדורה הראשונה , אלא שהוכנסו בו אי - אלה תיקונים והשלמות . בין - היתר - כל המובאות ומראי - המקומות מספרו של ז ' . - 5 . סארטר , " הרהורים בשאלה היהודית " , הותאמו לתרגומו העברי של אותו ספר , מעשה ידי מנחם ברינקר , שהופיע ב " ספרית - פועלים " ב - 1978 . בפרק הנ " ל על מהשבת סארטר הובלטו בראש - ובראשונה הקווים המקבילים לתפיסת היהדות של שפינוזה . עם - זאת מן - הנמנע להתעלם ממשמעותה ומסקנותיה כלפי החיים היהודיים בהווה . כיום , שלושים שנה אחרי כתיבת מסתו של סארטר , יש מקום לדון בהשקפתו על השאלה היהודית גם דיון ביקורתי יותר יסודי , מנקודת - הראות של המציאות היהודית בת - זמננו , ובעיקר בארצות המערב . כמה הרהורים בסוגיה זו שולבו כאן בשולי ספרנו , בנספח לפרק על סארטר . מאז הופעתו הראשונה של הספר התרחבה הספרות העיונית בסוגיות הנוגעות למעמד היהדות , העם היהודי , היחסים בין הגולה למדינת ישראל וכדומה , רבים מהדברים , שפורסמו בשטת זה בארץ ( משל נתן רוטנשטרייך , אליעזר שבייד , גרשום שלום , גרשון ויילר ואחרים ) , וכן בתפוצות ( ובעיקר פרי - עטם של הוגים יהודיים בארצות - הברית ) , רלוואנטיים אף הם לדיון המתנהל כאן . אך לא היתה כמובן אפשרות לה , תייחס אליהם במסגרת הבירור הזה . ושוב נתונה תודתי ל " ספרית - פועלים " , ובמיוחד לדוד הנגבי , על שיתוף - הפעולה הידידותי . במהדורה השנייה ניתנו ( בעמ ' 194 , אחרי ההערות ) גם מספר ה ע ר ו ת נ ו ס פ ו ת , תוך ציון העמוד והשורה בטקסט , שהן מתייחסות אליהן . מיצע לקורא להשגיח בדברים עם הקריאה והעיון בספר . סתיו 1982

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר