פתיחה

עמוד:8

היסטורי , הן הבדלים במנטאליות הרוחנית והן הבדלים במניעים שעוררים להגיגיהם על היהדות - הרי הם ממשיכים כולם , בצורה זו או אחרת , אופנים של הטיעון הפילוסופי , שהושמע לראשונה בימאמר תיאולוגי - מדיני ' לשפינו - זה , אף שפל אחד יסיק ממנו את מסקנותיו שלו . הזיקה לשפינוזה , שלגבי מנדלסון והם היתה מודעת - אצל האחד מעורבת בשלילה מסויגת , ואצל האחר בהערצה בלתי - מסויגת - ואשר אצל סארטר היא בלתי - מודעת , או למיצער בלתי נזכרת במפורש , היא שתעמוד במוקד העיונים הבאים על תפישת היהדות של ארבעת הפילוסופים האלה , ושל כמה הוגים יהודים בזמננו . ארבעת המקורות העיקריים , שעליהם יתבסס המחקר הזה , הם : ' מאמר תיאולוגי - מדינ " לשפינוזה , ' ירושלים ' למנדלסון , ' רומי וירושלים ' להם , ויהרהורים בשאלה היהודית ' לסארטר . ארבעתם נמלאים בלבוש עברי . מראי המקהוות של הספרים הללו יצוינו בגוף הטקסט , ואילו ההסתמכויות על חיבורים אחרים - הן משל ארבעת הפילוסופים האלה עצמם והן משל חוקרים אחרים - יינתנו במראי - מקומות בשולי הספר . * אביב 1972 . * א ) ברוך שפינוזה , מאמר תיאולוגי - מדיני , תירגמו והוסיף קצת הערות ח , וירשובסקי , הוצאת ספרים ע " ש י " ל מאגנם , האוניברסיטה העברית ירושלים תשכ " ה . ב ) משה מנדלסון , ירושלים - כתבים קטנים בעניני יהודים ויהדות , עם מבוא מאת נתן רוטנשטרייך , הוצאת ' לגבולם ' , בהשתתפות מוסד ביאליק , מסדה תל - אביב תש " ז . ( המובאות מ ' ירושלים ' יסומנו " ירושלים " , ומ ' הכתבים הקטנים ' : " לגבולמע . ) ג ) משה הס , כתבים ציוניים ויהודיים , עם מבוא מאת מרדכי מרטין בובה , הספריה הציונית לרושלים תשי " ד . ( המובאות מ ' רומי וירושלים ' יסומנו " רומי " , ומיתר החיבו - רים שבכרך : " כתבים ציוניים " . ) ד ) ז ' אן - פול סארטר , . הרהורים בשאלה היהודית ; תרגום , הארות ואחרית - דבר מנחם ברינקר , הוצאת ספרית - פועלים , תל - אביב 1978 .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר