אוריאל

מתוך:  > אוריאל > אוריאל

עמוד:8

אפרת חבס )רובין( אמם של הנשיאים, שושלת בית דוד והשם "תמר" 331 בתקופה הרומית המאוחרת משפט יוסף מלז-' tantum" Suos "Filios - החוק הרומי והזהות 359 מודז'ייבסקי היהודית מרדכי אלפרדו קביעת תאריך חיבורה של iegum"n Collatio 385 ראבילו Romanarum et Mosaicarum - בעיית עריכתה השנייה או השימוש בה במאה הרביעית לסה'ינ חיי יום-יום בארץ-ישראל אהרן אופנהיימר טירונים יהודים בצבא הרומי? 417 ציונה גרוסמרק "מרחיקין את הכבשנות מן העיר:" גלגוליה של תקנה 427 עירונית מימי בית שני אסתי דבורז'צקי כפר אגון וזיקתו לתרבות הפנאי והשעשועים בארץ-ישראל 439 בעת העתיקה -י- ?? ארתור םגל" בין עיר המתים לבין עיר החיים בירושלים ובפטרה בשלהי 467 התקופה ההלניסטית וראשית התקופה הרומית יוסף פטריך קיסריה ההרודיאנית - המסגרת העירונית 497 גדעון פרסטר למקורות ולמשמעות מנהג ליקוט העצמות (Ossiiegium) 539 וקבורתן בארונות אבן קטנים )גלוסקמאות( בקרב היהודים - בארץ-ישראל בסוף המאה הראשונה לפסהנ" ובמאה הראשונה לסהנ" בן-ציון רוזנפלד תדמית וסטטוס חברתי של העוסקים בשיווק בעיני 547 ויוסף מנירב חכמים בתקופת המשנה והתלמוד עפרה גורי-רימון אדמות בקעת יריחו - הרציפות במעמדן באדמות מלך 577 בתקופת בית שני קיצורים ביבליוגרפיים 597 רשימת המשתתפים 603

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר