מבוא: מפגשים סותרים עם החינוך ההומניסטי

עמוד:10

לבנאליות של מבחר קלישאותיו . למה הדבר דומה , לאדם שתפיסת הדמוקרטיה שלו מתמצת בעיקרון של "שלטון הרוב , " ושאינו חש צורך וחובה להרחיב ולתקן את תפיסתו גם לנוכח עדויות ברורות על שטחיותה ועל הסכנות הגלומות בה . ובדוגמה מהיומיום , עצם הציפייה מאנשי חינוך למתן דין וחשבון ביחס לעיקריו הרעיוניים והערכיים של החינוך ההומניסטי נתפסת כיום על ידי רבים כתביעה טרחנית או כבלבול מוח פילוסופי שאינו רלוונטי למלאכת החינוך וההוראה - מצב המאפשר לרבים לחיות עם עצמם בשלום ובשלווה גם כנושאי דגלים חינוכיים שהגיונם ומשמעויותיהם מוכרים להם אך בקושי . מובן שהמישור הקונקרטי מקבל את משמעותו מההקשר התרבותי הרחב . את אובדן האמון ברוח האדם ואת ההתנערות מאידיאלים תרבותיים וחינוכיים של "אנושיות מלאה ובמיטבה" ( מה שהיוונים כינו " פיידיאה" והרומים "הומניטס ( " אנו מוצאים לדוגמה באבחנות ובהבחנות הבאות : ניטשה חזה את הדומיננטיות של "האדם האחרון , " שמפיק את טעם החיים מעדריות חומרנית ונהנתנית ושבנשמתו הטכנוקרטית הקטנה מגמד כל דבר אנושי עלי אדמות ; מתיו ארנולד איבחן את הליברל הריקני שנלחם כארי למען חופש הביטוי אך מגלה אדישות מוחלטת לתוכנן ולערכן של המילים 1 אורטגה כתב על הברברי המתורבת שמתמחה ללא גבול בתחום מקצועי צר , אך פוטר את עצמו לחלוטין מאחריות מוסרית וממעורבות תרבותית ; ריצ'רד ליווינגסטון כינה את תקופתנו כמאה "חסרת אמות המידה ; " מרטין בובר הזהיר מפני היבלעות היחיד בקולקטיב , אשר גוזל מהפרט את צלמו האנושי ואת זהותו האישית ; אברהם מאסלו והרברט מרקוזה ( כל אחד בדרכו ) איבחנו את ההוויה המלאכותית והמנוכרת של הפרט , שתחת הפגזותיה של חברת ההמונים הצרכנית גורמת לו לאבד כל קשב לעולמו הפנימי ; ואלן בלום ביקר את הסטודנטים בימינו , אשר בשם היחסיות התרבותית ו"התקינות הפוליטית" ויתרו על כל שיפוט ערכי ואידיאליזם חינוכי . עדויות נוספות לאובדן האמון ברוח האדם מספקת לנו המציאות המודרנית פוסט מודרנית שלנו . זה כמה שנים שמדברים על "קץ ההיסטוריה" ועל חיסול הכמיהה לחזונות אלטרנטיביים לסדר החברתי הקיים . השימוש במושגים הומניסטיים מסורתיים כגון חוכמה , אופי מוסרי , גדלות נפש , ועידון טעם נחשב לא רק לעניין אנאכרוניסטי אלא גם מושמץ מייד כאינטרסנטי וכוחני . תרבות הרייטינג דחקה את רגליו של החינוך לתרבות ; תפיסת הרב תרבותיות מכרסמת בערכי מוסר כלל אנושיים ; אידיאל המצוינות האנושית הומניסטית מוקרב על מזבח

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר