א.בין בן־גוריון לגלילי

עמוד:9

א . בין בן גוריון לגלילי שפר חלקו של דוד בן גוריון : לא זו בלבד שהיה מנהיגה של מלחמת השחרור , הוא אף כתב את תולדותיה . רק מעטים טרחו להציג עמדות נוגדות לאלה של הנביא , המחוקק , המצביא נוסח לנין , לאחר שבמרצו הבלתי נדלה , בנחישות החלטתו ובדבקותו במטרה קרע בסערה מתוך חיק ההיסטוריה את מדינת היהודים , ובעודו שורה עם אלוהים ואדם הצליח להביאה לחוף מבטחים . כחמש עשרה שנה חלש בךגוריון על המדינה הצעירה , על דמיון אנשיה , עד שקשה היה לתאר את המשך קיומה בלי שיעמוד בראשה האיש הזה , קטן הקומה , לבן השער , בעל הקול המתכתי , שידע לדבר בפאתוס מרומם ובחריפות חסרת מצרים . רק בשנות השישים , קמעה קמעה וביסורים רבים , הצליחה המדינה הצעירה להשתחרר מדמות האב של בךגוריון . לאחר שחלפו השנים , ודמותו נתכסתה בערפילי הזמן , נשתכחו חסרונו תיו , ומעלותיו נתעלו ביחס ישר לאי הנחת מן המנהיגות הקיימת . אפילו חולשותיו הוצגו כמעלות , כמו נטייתו לשלטון בלתי מוגבל , תוך ביזוי יריביו מבית והצגתם כעוכרי ישראל . אמרותיו הפאתטיות על מוסר יהודי " , עם סגולה" וכיוצא באלה , נתפרשו כהצגת מטרות לאומיות נשגבות , ובעוד ה"יונים" בישראל שיבחו את מתינותו ביחסיו עם אומות העולם , היללו ה"ניצים" את נכונותו לקרוא תיגר על העולם כולו באמרות כנף שהיה מפריח לחללה של האומה המתגבשת . בשל ההתבטלות הכללית לפני אדריכל הניצחון נתקבלה גרסתו על תולדות המלחמה ללא עוררין כמעט . יומנו של בן גוריון , ממנו ציטט בהרחבה במבוא לספר '' תולדות מלחמת הקוממיות" ובספרו "בהילחם ישראל , " שימש מקור היסטורי בלעדי כמעט לאירועים השונים ערב המלחמה ובראשיתה . אכן , איישם בין מאות עמודי ספר הפלמ"ח , שנתפרסם ב , 1953 טמונות הערכות ועובדות שונות מאלה . 1 דוד בךגוריון , מחזון המדינה עד מלחמת הקוממיות , תולדות מלחמת הקוממיות , הוצאת מערכות 1967 , ( הדפסה ראשונה . 2 . ( 1959 דוד בן גוריון , בהילחם ישראל , תל אביב , תש"ו . . 1 מבוא

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר