רש"י

מתוך:  > רש"י

עמוד:4

Avraham Grossmann Rashi עריכה לשונית : אביטל רגב שושני עיצוב : מירה קידר הפקה : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד החינוך , התרבות והספורט - מינהל התרבות 09 08 07 / 9 8 7 6 5 4 מסת " ב ISBN 965-227-212-4 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-528 כל הגויות שמורות למרכז זלמן שזר , תשס " ו Printed in Israel , 2006 © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע " מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר