הבעש"ט מחדש החסידות

עמוד:4

Originally published in English under the title Founderof Hasidism : A Quest for the Historical Ba ' al Shem Tov Copyright © 1996 by The Regents of the University of California by Moshe Rosman המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו " ת , צבי יקותיאל , פרופ ' ג ' רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלם , ד"ר מנחם מור , ד"ר שמואל פיינר , פרופ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע קרן לוםיום נ' ליטאואר אוניברסיטת בר אילן : הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע"ש הרב יקותיאל וחנה קליין הקתדרה לחקר מנהיגות בעתות מצוקה ע " ש הרב משה חיים לאו הספר זכה בפרס קרן יורן שניצר למחקר בתולדות עם ישראל שליד אוניברסיטת תל אביב Printed in Israel , 1999 © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem מםת '' ב ISBN 965-227-142- \ מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-459 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תש " ס אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ' ) גרף חן ( ' בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר