משומורון לשכם העדה השומרונית בעת העתיקה

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ףו "ח , צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן פרופ' רוברט ליברלס , ד"ר מנחם מור , פרופ ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכת הלשון : ישראל רונן התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע משרד החינוך והתרבות הפקולטה למדעי הרוח , רשות המחקר והקתדרה ע " ש וולפסון באוניברסיטת חיפה מםת " ב ISBN 965-227-182-9 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-498 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשס " ג Printed in Israel , 2003 © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר