תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 13 פרק א — מהלך המלחמה במזרח התיבון בשנים , 1943-1939 וגיוט יהודי ארץ-ישראל 25 פרק ב - ארגון ה"הגנה" בראשית מלחמת העולם השנייה 33 פרק ג — פעילות ה"הגנה" בארץ ישראל ובלבנט 47 תחילת הדרך 47 רכש הנשק בארץ ישראל 58 נמל חיפה ואזור המפרץ 67 רכש מרכבות נוסעות 68 ואדי סראר 72 יהודה ארזי ויצחק לוי יורדים למחתרת עמוקה 76 1943 - חיל העזר של הנשים - א . ט . ס . ( A . T . S . - Auxiliary Territorial Service ) אימונים צבאיים משותפים 83

העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר